Аналіз фінансово-господарської діяльності КПІ ім. Ігоря Сікорського за 2016 рік

Бюджет університету на 2016 рік, затверджений в сумі 1039,5 млн грн, виконано на 102,6%, план надходжень загального фонду виконано на 100,0%, а план надходжень спеціального фонду – на 112,3%.

Порівняно з 2015 роком бюджет збільшився на 106,5 млн грн, або на 11,1%.

Позитивних змін зазнали соціальні виплати працівникам університету: з 1 травня та з 1 грудня 2016 року змінювалися розміри посадових окладів. У результаті цього фонд заробітної плати порівняно з 2015 роком збільшився на 117,3 млн грн, або на 25,1%.

Протягом 2016 року виплата заробітної плати здійснювалася регулярно, без затримок і в повній відповідності до Закону України "Про оплату праці" та положень Колективного договору.

Посадові оклади працівників установлювалися на базі окладу І тарифного розряду, затвердженого Кабінетом міністрів України, та Указу Президента України від 30.08.2004 р. №1023/2004. Мінімальний розмір заробітної плати в 2016 році зріс з 1113 грн на 1 січня до 1335 грн на 1 грудня, або на 20,0%.

Відповідно до чинного законодавства, Положення про оплату праці, Положення про преміювання та Колективного договору крім посадових окладів, обов'язкових надбавок і доплат та надбавок і доплат стимулюючого характеру, працівникам університету було виплачено:

  • місячних і квартальних премій та премій до ювілейних дат – на суму 9 961,6 тис. грн;
  • щорічної грошової допомоги педагогічним працівникам – на суму 1 306,0 тис. грн;
  • матеріальної допомоги за заявами – на суму 358,7 тис. грн;
  • допомоги працівникам на оздоровлення – на суму 18 110,0 тис. грн;
  • зарплати, збереженої за мобілізованими працівниками – на суму 360,6 тис. грн;
  • надбавок до окладів викладачам-дослідникам – на суму 703,0 тис. грн;
  • премій переможцям за результатами моніторингу якості освіти – на суму 172,0 тис. грн.

Середньомісячна заробітна плата за 2016 рік становить 5 789,0 грн, або на 11,0% більше, ніж відповідний показник за 2015 рік.

Крім того, відповідно до Колективного договору та Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" протягом року на підставі заявок Профкому адміністрація виділила 350,0 тис. грн на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу серед працівників університету.

Усі види соціальних виплат студентам, аспірантам та докторантам здійснювалися відповідно до чинного законодавства в межах затверджених кошторисом асигнувань.

Середньорічна чисельність студентів-стипендіатів склала 70,2% загального контингенту бюджетних студентів. Річний стипендіальний фонд за 2016 рік у сумі 153 639,7 тис. грн був використаний на 100,0%, у тому числі фонд соціальної допомоги студентам склав 70 461,7 тис. грн.

На індексацію стипендії відповідно до офіційних індексів приросту споживчих цін було виплачено 846,2 тис. грн.

Крім того, за рахунок інших джерел та фондів було додатково виплачено стипендії на суму 846,2 тис. грн.

На оплату фактично спожитих комунальних послуг у 2016 році витрачено 98 561,6 тис. грн, або на 34,3% більше, ніж у 2015 році, що, в основному, пов'язане з постійним підвищенням тарифів на енергоносії та водопостачання.

Видатки на придбання обладнання довгострокового користування в 2016 році склали 13 086,6 тис. грн. Ремонтно-відновлювальних робіт на об'єктах університету протягом року виконано на 21 017,0 тис. грн.

Вчена Рада університету своїм рішенням від 06.03.2017 р. визнала бюджет КПІ ім. Ігоря Сікорського 2016 року виконаним.

Л. Г. Субботіна, начальник ДЕФ

Долучення Розмір
budget-2016.pdf 827.01 КБ