Результати другої атестації осіннього семестру 2012/2013 н.р.

Проведена у грудні 2012 року друга атестація осіннього семестру стала останнім масштабним контрольним заходом, що охопив 16328 студентів нашого університету. В цю атестацію рівно половина контингенту студентів (50 %) пройшла атестацію з усіх дисциплін, що на 3,6 % краще, ніж у першу атестацію осіннього семестру, і на 2,4 % краще за аналогічний показник у попередньому навчальному році. При цьому хотілось би відмітити старанність у навчанні, яку демонструють студенти першого курсу, серед яких кількість атестованих з усіх дисциплін у міжатестаційний період збільшилась до 51,4 %.

На засіданні Вченої ради: 14.01.13

Перше у 2013 році засідання Вченої ради НТУУ “КПІ” відбулося 14 січня. На його початку головуючий перший проректор НТУУ “КПІ” проф.

Громадські охоронці порядку

На підставі розпоряджень Київського міського голови, районної держадміністрації та наказу ректора НТУУ "КПІ" у вересні 1992 року на території університету відроджено добровільні народні дружини. Вже пізніше на території НТУУ "КПІ" відповідно до Закону України №1835-ІІІ від 22.06.2000 р. "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону" добровільні народні дружини було перейменовано в громадське формування з охорони громадського порядку.