Результати другої атестації осіннього семестру 2012/2013 н.р.

Проведена у грудні 2012 року друга атестація осіннього семестру стала останнім масштабним контрольним заходом, що охопив 16328 студентів нашого університету. В цю атестацію рівно половина контингенту студентів (50 %) пройшла атестацію з усіх дисциплін, що на 3,6 % краще, ніж у першу атестацію осіннього семестру, і на 2,4 % краще за аналогічний показник у попередньому навчальному році. При цьому хотілось би відмітити старанність у навчанні, яку демонструють студенти першого курсу, серед яких кількість атестованих з усіх дисциплін у міжатестаційний період збільшилась до 51,4 %.

Також суттєво покращилась успішність навчання студентів третього і четвертого курсів, де атестацію з усіх дисциплін одержали відповідно 52,9 % і 52,4 %. Водночас порівняно низькою залишається успішність навчання студентів другого курсу, з яких за результатами атестації тільки 42 % не мають академічної заборгованості з усіх дисциплін. Традиційно високі показники успішності навчання студентів демонструють факультети і інститути гуманітарних та військових напрямів підготовки. Так, найбільше повністю атестованих студентів навчається на ФЛ, ФММ, ВПІ, ФБТ, ІСЗЗІ та ВІТІ.

Відносна кількість атестованих з усіх дисциплін

Після другої атестації суттєво зменшилась кількість студентів, які неатестовані з трьох і більше дисциплін. Тепер їх кількість складає 2310 осіб (14,1 % контингенту), що на 2,8 % менше, ніж після проведення першої атестації, що порівняно з попереднім навчальним роком краще на 1,0 %.

Відносна кількість неатестованих з трьох і більше  дисциплін

Кількість студентів, неатестованих з трьох і більше тих самих дисциплін за результатами двох атестацій осіннього семестру, становить 2,7 % (439 осіб), що на 0,5 % краще, ніж у весняному семестрі 2011/2012 навчального року. Найбільше студентів, у яких є проблеми з атестацією, зафіксовано на ТЕФ, РТФ, ФЕЛ, ФАКС, ІХФ та ММІ.

На жаль, неатестацію з усіх дисциплін мають 103 студенти, що на 16 осіб більше, ніж у попередню атестацію. З них 23 студенти повністю неатестовані з усіх дисциплін за результатами першої і другої атестацій. Слід відмітити, що у цьому семестрі зазначені студенти сконцентровані у восьми навчальних підрозділах: ММІ, ТЕФ, ФЛ, ФЕЛ, ІХФ, ЗФ, ФБТ, РТФ.

Відносна кількість студентів з наскрізними неатестаціями з трьох і більше  дисциплін за результатами 2 атестацій

Бажають бути кращими результати навчання іноземних студентів, серед яких у другу атестацію атестовані з усіх дисциплін 40,9 %, а по обох атестаціях – 23,0 %. Кількість неатестованих з трьох і більше дисциплін за результатами другої атестації складає 16,3 %, а з усіх дисциплін – 0,8 %.

Підводячи підсумки результатів навчання студентів в осінньому семестрі 2012/2013 навчального року, хотілось би особливо відмітити зростання попиту на знання серед студентів першого курсу. Тож підтримаємо охочих до навчання студентів на шляху до нових знань, тому що такі студенти є майбутнім університету.

Інф. департаменту навчально-виховної роботи