Кращі винахідники 2008

До Міжнародного дня інтелектуальної власності, який буде відзначатися 26 квітня 2009 року, експертно-консультативна комісія з питань інтелектуальної власності департаменту науки та інноватики НТУУ “КПІ” проаналізувала результати винахідницької діяльності у 2008 році і визначила кращих винахідників – студентів та співробітників університету. Ректорат ухвалив рішення про нагородження кращих винахідників.

🎥 Відкрито Український освітньо-культурний центр КПІ

17 грудня в урочистій обстановці перший проректор НТУУ «КПІ» Ю.І. Якименко та заступник голови Всеукраїнського товариства «Просвіта» проф. О. Пономарів, перерізавши символічну стрічку, відкрили Український освітньо-культурний центр НТУУ “КПІ”.

Вітальне слово М.З.Згуровського з нагоди відкриття Українського освітньо-культурного центру НТУУ «КПІ»

Шановні пані та панове, шановні гості!

Сьогодні, у контексті реформування освіти, входження її у загальноєвропейський та світовий простір постає вимога формування нової особистості – особистості ХХІ століття: інтелектуально та духовно розвиненої, здатної адаптуватися до будь-якого культурно-політичного соціуму. Але йдеться про освіту українську, про те, що освіта має бути і національною, і одночасно відповідати світовим стандартам, що сприятиме формуванню інтелектуально розвиненої, високоморальної, національно свідомої, духовно багатої особистості.

Пономарів О.Д. "Українська мова у вихованні та навчанні"

Мова є духовним стрижнем будь-якої нації. Видатний український мовознавець Олександр Потебня казав: «Слово – то не просто мовний засіб, а засада мовної свідомості нації, в якій закладено наочне та абстрактне бачення буття»

Містер КПІ - 2008

Героя нашого часу і власного серця обирали в КПІ 18 грудня 2008 року. За звання «Містер КПІ» боролись двадцять хлопців-переможці факультетських конкурсів.

Болісне одужання через кризу

2008 рік ознаменувався прекрасним олімпійським святом в Пекіні, шокуючою війною на Кавказі, яка засвідчила повернення світу до двополярної моделі, а також зміною лідерів військово-політичних центрів цієї моделі – США та Росії.