Вітальне слово М.З.Згуровського з нагоди відкриття Українського освітньо-культурного центру НТУУ «КПІ»

Шановні пані та панове, шановні гості!

Сьогодні, у контексті реформування освіти, входження її у загальноєвропейський та світовий простір постає вимога формування нової особистості – особистості ХХІ століття: інтелектуально та духовно розвиненої, здатної адаптуватися до будь-якого культурно-політичного соціуму. Але йдеться про освіту українську, про те, що освіта має бути і національною, і одночасно відповідати світовим стандартам, що сприятиме формуванню інтелектуально розвиненої, високоморальної, національно свідомої, духовно багатої особистості.

Київський політехнічний інститут став на шлях формування нової національної освіти наприкінці 90-х років, адже до прийняття Закону про мови 1989 року в КПІ було сформовано кафедру української мови, літератури та культури, і вже з 1 вересня 1990 року впроваджено обов'язкове вивчення української мови та факультативне – української культури, українознавства.

Державні заходи, програми щодо поширення функціонування української мови як мови державної і впровадження її в навчальний процес завжди підтримувались у КПІ.

Розроблялись і розробляються спеціальні щорічні програми щодо цього і сьогодні – українська мова є мовою викладання, мовою науки в НТУУ «КПІ». Так, усі підручники, посібники, навчально-методична література видаються українською мовою, діловодство, наради, конференції теж ведуться переважно українською мовою.

На початку нового тисячоліття змінюються і форми підтримки поширення української мови. Так, підтримка державних програм з функціонування і запровадження української мови потребує створення нових інфраструктур, які б поширювали українську мову в усі сфери життя і діяльності не лише нашого університету, а й усього суспільства.

Тому сьогодні ми урочисто відкриваємо Український освітньо-культурний центр, метою діяльності якого буде сприяння і підтримка функціонування української мови не лише в межах університету, а й в усій Україні через участь у загальнодержавних, загальнонаціональних та міжнародних проектах і програмах, що так чи інакше стосується поширення української мови в усі сфери життя суспільства.