Спільний Українсько-німецький факультет машинобудування

Спільний Українсько-німецький факультет машинобудування, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Контактна інформація:
Адреса СУНФМ: пр-т Перемоги, 37, навчальний корпус 1, пов.3, к.301а, 03056, Київ, Україна

Тел: +38 044 204 94 55
E-mail: gudfm.kpi[at]gmail.com
URL:
Декан: к.т.н. Левченко Олег Васильович

Спеціальності (напрями підготовки)

  • прикладна механіка;
  • галузеве машинобудування;
  • матеріалознавство;
  • металургія.

Заснування

27 травня 2002 року створено Спільний Українсько-німецький факультет машинобудування Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»" і Магдебурзького університету ім. Отто-фон-Геріке.

Мета

Мета створення Спільного Українсько-німецького факультету машинобудування - удосконалення підготовки фахівців для задоволення потреб підприємств України та спільних українсько-німецьких підприємств. Фахівців, які володіють сучасною технікою, науково місткими технологіями, європейськими стандартами, німецькою мовою.

Засновниками виступають: з боку Магдебурзького університету ім. Отто-фон-Геріке - факультет машинобудування, з боку КПІ ім. Ігоря Сікорського - механіко-машинобудівний інститут, інженерно-фізичний факультет та зварювальний факультет.

Навчання студентів здійснюється на платній основі з компенсацією витрат на додаткові освітні послуги та поглиблене вивчення німецької мови.

Концепція

Підготовка, післядипломне підвищення кваліфікації та перепідготовка фахівців з урахуванням досвіду КПІ ім. Ігоря Сікорського та Магдебурзького університету ім. Отто-фон-Геріке проводиться за чотирма спеціальностями (напрямами підготовки): прикладна механіка, галузеве машинобудування, матеріалознавство, металургія. Навчання студентів на Спільному Українсько-німецькому факультеті машинобудування починається в Києві, в навчальних групах, які формується зі студентів механіко-машинобудівного інституту, зварювального та інженерно-фізичного факультетів. Протягом перших чотирьох навчальних років студенти Спільного Українсько-німецькому факультету навчаються у спільних потоках зі студентами відповідних факультетів КПІ ім. Ігоря Сікорського. Додатково вони поглиблено вивчають німецьку мову (8-10 навчальних годин на тиждень). Починаючи з 3-го курсу, частина дисциплін за фахом викладається німецькою мовою за участю професорів Магдебурзького університету ім. Отто-фон-Геріке. Наприкінці четвертого року навчання, після підготовки та захисту атестаційної роботи студенти одержують дипломи бакалавра українського державного зразка. Їх подальше навчання в магістратурі відбувається в університеті Магдебурга. Необхідною умовою для цього є успішне складання іспиту TestDaF (іспит з німецької мови для іноземних абітурієнтів). Після захисту магістерської роботи в Німеччині студенти отримують диплом Магістра наук німецького зразка, а після захисту в Україні - аналогічний диплом українського зразка. Окрім знань та навичок за базовим фахом, навчання на Спільному Українсько-німецькому факультеті дає змогу досконально оволодіти німецькою мовою, вивчити європейські стандарти, системи сертифікації та управління якістю продукції, вміти працювати з міжнародною технічною документацією тощо.