Конференція з системного аналізу - “САІТ–2007”

Широке коло питань, пов’язаних із розробкою і дослідженнями теорії та практики системного аналізу та інформаційних технологій обговорено учасниками ІХ Міжнародної науково-технічної конференції “САІТ–2007”, що відбулася в НТУУ “КПІ” 15-19 травня. Організаторами даної конференції виступили МОН України, НАН України, НТУУ “КПІ”, ІПСА НТУУ “КПІ”, кафедра ЮНЕСКО “Вища технічна освіта, прикладний системний аналіз та інформатика” при НТУУ “КПІ”, Ризький технічний університет, Буковинський університет.

З метою обговорення та обміну досвідом використання отриманих результатів для вирішення актуальних практичних проблем на цей міжнародний форум зібралися вчені з України, Росії, Білорусі, Грузії, Латвії, Сенегалу та інших країн. Під час роботи пленарних і секційних засідань було заслухано й обговорено близько 200 доповідей, присвячених системному аналізу складних систем прийняття рішень, комп’ютерному проектуванню та напрямку прогресивних інформаційних технологій.

Учасників форуму, серед яких були почесні гості академік НАН України В.Горбулін, заступник голови КМДА А.Голубченко, щиро привітав ректор університету академік НАН України М.З.Згуровський, який при відкритті конференції виступив із програмною доповіддю “Глобальне моделювання процесів сталого розвитку”. Ця тематика, що розробляється за участю науковців ІПСА, дозволяє на базі математичної моделі визначати індекс сталого розвитку та приймати рішення для гармонізованого розвитку країн з урахуванням економічного, екологічного, соціального та правничого факторів. Вирішення проблем досліджень такого напрямку, як зазначив на початку своєї доповіді професор М.З.Згуровський, ґрунтується на розвиткові вчення академіка В.Вернадського щодо “ноосфери”, сформульованого ним іще в 1947 році.

На пленарних засіданнях було заслухано та обговорено десять фундаментальних доповідей, присвячених управлінню сталим розвитком суспільства, проблемам забезпечення сталого розвитку України, аналізу сейсмологічних та астрономічних баз даних, застосуванню наукових даних, дослідженням процесів перехідної економіки тощо.

На заключному засіданні учасники форуму позитивно оцінили його діяльність, визнали її корисною та конструктивною для розробки відповідних документів і урядових рішень.

Автор: Інф. “КП”