XVI Міжнародна науково-технічна конференція «Системний аналіз та інформаційні технології» – SAIT-2014

27 травня 2014 року в залі засідань Вченої ради НТУУ «КПІ» розпочала роботу XVI Міжнародна науково-технічна конференція «Системний аналіз та інформаційні технології» (System Analysis and Information Technologies) – SAIT-2014.

У НТУУ «КПІ» пройшла Міжнародна науково-технічна конференція «SAIT-2011»

23–28 травня 2011 року в Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут” пройшла Міжнародна науково-технічна конференція “Системний аналіз та інформаційні технології” «SAIT-2011».

12 міжнародна науково-технічна конференція "Системний аналіз та інформаційні технології" (САІТ-2010)

На базі НТУУ “КПІ” 25–29 травня пройшла XII Міжнародна науково-технічна конференція “Системний аналіз та інформаційні технології”, організована Міносвіти і науки України, НАН України, ННК “Інститут прикладного системного аналізу”, кафедрою ЮНЕСКО “Вища технiчна освiта, прикладний системний аналiз та iнформатика” при НТУУ “КПI” та IПСА, Ризьким технiчним унiверситетом, Буковинським унiверситетом, науковими товариствами студентiв та аспiрантiв НТУУ “КПI” та IПСА.

САІТ – 2009

Міжнародні науково-технічні конференції з системного аналізу та інформаційних технологій (САІТ), що їх з 1999 р. щорічно проводить ННК “ІПСА”, є авторитетним форумом фахівців із системного аналізу складних систем різної природи, інтелектуальних систем прийняття рішень, грід-технологій та прогресивних інформаційних технологій. Вони збирають фахівців різних наукових напрямів для обговорення нових проблем системного аналізу та інформаційних технологій, обміну досвідом використання отриманих результатів для вирішення актуальних практичних проблем.

Десята міжнародна науково-технічна конференція "Системний аналіз та інформаційні технології"

Десята міжнародна науково-технічна конференція з такою назвою, присвячена 90-річчю НАН України, 110-річчю КПІ та 10-річчю ІПСА, пройшла в НТУУ “КПІ” 20-24 травня 2008 р. Її організаторами виступили НАН України, Міносвіти і науки України, НТУУ “КПІ”, ІПСА.

Конференція з системного аналізу - “САІТ–2007”

Широке коло питань, пов’язаних із розробкою і дослідженнями теорії та практики системного аналізу та інформаційних технологій обговорено учасниками ІХ Міжнародної науково-технічної конференції “САІТ–2007”, що відбулася в НТУУ “КПІ” 15-19 травня.

Системний аналiз та iнформацiйнi технологiї 2005

Наприкінці червня відбулася Сьома міжнародна науково-технічна конференція “Системний аналіз та інформаційні технології”, зорганізована Міносвіти і науки України, НАН України та ННК “ІПСА”. Вона є авторитетним форумом фахівців із системного аналізу складних систем різної природи, інтелектуальних систем прийняття рішень, прогресивних інформаційних технологій.

Підписка на Конференція SAIT