ДФ 26.002.192 З ПРАВОМ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ГРИШИНА ІВАНА ЛЕОНІДОВИЧА НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 22 – ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 227 – ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ

3 weeks ago
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.192, утворена відповідно до наказу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» N НСВС/58/24 від 02 липня 2024 року, для захисту дисертації Гришина Івана Леонідовича на тему: «Наукове обґрунтування застосування методик фізичної терапії при коксартрозі 2-3 ступеня» з галузі знань 22 – Охорона здоров’я за спеціальністю 227 – Фізична терапія, ерготерапія на здобуття ступеня доктора філософії, у складі: Голова ради – д.мед.н. Куріло Сергій Миколайович, професор кафедри біобезпеки і здоров’я людини Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Члени ради: - д.пед.н. Вихляєв Юрій Миколайович, професор кафедри біобезпеки і здоров’я людини Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (рецензент); - д.мед.н. Бабко Андрій Миколайович, старший науковий співробітник відділу захворювань суглобів у дорослих ДУ «Інститут травматології та ортопедії» НАМН України (офіційний опонент); - к.пед.н. Бурка Олена Миколаївна, доцент кафедри фізичної терапії та ерготерапії, Національного університету «Запорізька політехніка» (офіційний опонент); - к.н. з фіз. вих. і спорту Сабадош Мар'яна Володимирівна, доцент кафедри фізичної терапії, реабілітації, спеціальної та інклюзивної освіти ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (офіційний опонент). НАКАЗ про створення разової СВР N НСВС/58/24 від 02 липня 2024 року розміщений за посиланням: https://rada.kpi.ua/node/2096 Посилання на веб-сайт, де здійснюватиметься трансляція захисту дисертації: https://www.youtube.com/@vchenaradakpi/streams Причіплений файлРозмір Дисертація Гришина І.Л.3.72 МБ Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Гришина І.Л.1.23 МБ НОВИНИПовідомлення про захист дисертаціїПовідомлення про захист дисертації (РСВР)
admin1

НАКАЗ №НСВС/58/24 ВІД 02.07.2024 ПРО СТВОРЕННЯ РАЗОВОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ ПО ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

3 weeks ago
НАКАЗ №НСВС/58/24 ВІД 02.07.2024 ПРО СТВОРЕННЯ РАЗОВОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ ПО ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ Гришин І.Л. Причіплений файлРозмір НАКАЗ №НСВС/58/24 від 02.07.2024 Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття ступеня PhD230.07 КБ НОВИНИНакази на створення разових СВР
admin1

ДФ 26.002.191 З ПРАВОМ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ КУЛЕША НАЗАРІЯ СЕРГІЙОВИЧА НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 14 – ЕЛЕКТРИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 142 – ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

3 weeks ago
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.191, утворена відповідно до наказу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» N НСВС/56/24 від 01 липня 2024 року, для захисту дисертації Кулеша Назарія Сергійовича на тему: «Тепломасообмін та гідродинаміка елементів сепаратора пароперегрівача ВВЕР-1000» з галузі знань 14 – Електрична інженерія за спеціальністю 142 – Енергетичне машинобудування на здобуття ступеня доктора філософії, у складі: Голова ради – д.т.н. Кравець Володимир Юрійович, професор кафедри атомної енергетики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Члени ради: - д.т.н. Сорокова Наталія Миколаївна, професор кафедри атомної енергетики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (рецензент); - к.т.н. Рогачов Валерій Андрійович, доцент кафедри атомної енергетики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (рецензент); - д.т.н. Давиденко Борис Вікторович, головний науковий співробітник відділу теплофізичних основ енергоощадних технологій Інституту технічної теплофізики НАН України (офіційний опонент). - д.т.н. Петренко Валентин Петрович, завідувач кафедри теплоенергетики та холодильної техніки Національного університету харчових технологій (офіційний опонент). НАКАЗ про створення разової СВР N НСВС/56/24 від 01 липня 2024 року розміщений за посиланням: https://rada.kpi.ua/node/2096 Посилання на веб-сайт, де здійснюватиметься трансляція захисту дисертації: https://www.youtube.com/@vchenaradakpi/streams Причіплений файлРозмір Дисертація Кулеша Н.С.3.97 МБ Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Кулеша Н.С.2.05 МБ НОВИНИПовідомлення про захист дисертаціїПовідомлення про захист дисертації (РСВР)
admin1

ДФ 26.002.190 З ПРАВОМ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ОНИЩУКА ЮРІЯ АНАТОЛІЙОВИЧА НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 14 – ЕЛЕКТРИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 143 – АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА

3 weeks ago
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.190, утворена відповідно до наказу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» N НСВС/56/24 від 01 липня 2024 року, для захисту дисертації Онищука Юрія Анатолійовича на тему: «Вдосконалення методики розрахунків реакторної установки ВВЕР-1000 шляхом спряження розрахункових засобів» з галузі знань 14 – Електрична інженерія за спеціальністю 143 – Атомна енергетика на здобуття ступеня доктора філософії, у складі: Голова ради – д.т.н. Туз Валерій Омелянович, завідувач кафедри атомної енергетики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Члени ради: - к.т.н. Воробйов Микита Валерійович, доцент кафедри атомної енергетики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (рецензент); - д.т.н. Борисенко Володимир Іванович, доцент кафедри ядерної фізики та високих енергій Київського національного університету імені Тараса Шевченка (офіційний опонент); - д.т.н. Кравченко Володимир Петрович, завідувач кафедри атомних електростанцій Національного університету «Одеська політехніка» (офіційний опонент); - д.т.н. Авраменко Андрій Олександрович, завідувач відділу тепломасообміну і гідродинаміки в елементах теплоенергетичного устаткування Інституту технічної теплофізики НАН України (офіційний опонент). НАКАЗ про створення разової СВР N НСВС/56/24 від 01 липня 2024 року розміщений за посиланням: https://rada.kpi.ua/node/2096 Посилання на веб-сайт, де здійснюватиметься трансляція захисту дисертації: https://www.youtube.com/@vchenaradakpi/streams Причіплений файлРозмір Дисертація Онищука Ю.А.25.53 МБ Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Онищука Ю.А.3.75 МБ НОВИНИПовідомлення про захист дисертаціїПовідомлення про захист дисертації (РСВР)
admin1

ДФ 26.002.189 З ПРАВОМ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ШЕВЧУКА ВІТАЛІЯ ВАДИМОВИЧА НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 14 – ЕЛЕКТРИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 141 – ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

3 weeks ago
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.186, утворена відповідно до наказу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» N НСВС/56/24 від 01 липня 2024 року, для захисту дисертації Шевчука Віталія Вадимовича на тему: «Методи і засоби визначення наявності спотворення якості електроенергії в системах електропостачання» з галузі знань 14 – Електрична інженерія за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка на здобуття ступеня доктора філософії, у складі: Голова ради – д.т.н. Попов Володимир Андрійович, професор кафедри електропостачання Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Члени ради: - к.т.н. Калінчик Василь Прокопович, доцент кафедри електропостачання Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (рецензент); - д.т.н. Розен Віктор Петрович, професор кафедри автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (рецензент); - д.т.н. Комар Вячеслав Олександрович, завідувач кафедри електричних станцій та систем Вінницького національного технічного університету (офіційний опонент); - к.т.н. Кучанський Владислав Володимирович, докторант відділу оптимізації систем електропостачання Інституту електродинаміки НАН України (офіційний опонент). НАКАЗ про створення разової СВР N НСВС/56/24 від 01 липня 2024 року розміщений за посиланням: https://rada.kpi.ua/node/2096 Посилання на веб-сайт, де здійснюватиметься трансляція захисту дисертації: https://www.youtube.com/@vchenaradakpi/streams Причіплений файлРозмір Дисертація Шевчука В.В.5.41 МБ Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Шевчука В.В.623.66 КБ НОВИНИПовідомлення про захист дисертаціїПовідомлення про захист дисертації (РСВР)
admin1

ДФ 26.002.188 З ПРАВОМ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ЛЕВЧЕНКА ОЛЕКСАНДРА ЕДУАРДОВИЧА НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 15 – АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ПРИЛАДОБУДУВАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 151 – АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

3 weeks ago
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.188, утворена відповідно до наказу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» N НСВС/56/24 від 01 липня 2024 року, для захисту дисертації Левченка Олександра Едуардовича на тему: «Автоматизоване керування технологічним процесом хімічного фрезерування з використанням матричних вихрострумових перетворювачів» з галузі знань 15 – Автоматизація та приладобудування за спеціальністю 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології на здобуття ступеня доктора філософії, у складі: Голова ради – д.т.н. Бурау Надія Іванівна, завідувач кафедри комп'ютерно-інтегрованих оптичних та навігаційних систем Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Члени ради: - д.т.н. Здоренко Валерій Георгійович, професор кафедри інформаційно-вимірювальних технологій Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (рецензент); - д.т.н. Черепанська Ірина Юріївна, професор кафедри автоматизації та систем неруйнівного контролю Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (рецензент); - д.т.н. Гальченко Володимир Якович, професор кафедри приладобудування, мехатроніки та комп’ютеризованих технологій Черкаського державного технологічного університету (офіційний опонент); - д.т.н. Себко Вадим Вадимович, професор кафедри хімічної техніки та промислової екології Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (офіційний опонент). НАКАЗ про створення разової СВР N НСВС/56/24 від 01 липня 2024 року розміщений за посиланням: https://rada.kpi.ua/node/2096 Посилання на веб-сайт, де здійснюватиметься трансляція захисту дисертації: https://www.youtube.com/@vchenaradakpi/streams Причіплений файлРозмір Дисертація Левченка О.Е.21.51 МБ Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Левченка О.Е.6.19 МБ НОВИНИПовідомлення про захист дисертаціїПовідомлення про захист дисертації (РСВР)
admin1

ДФ 26.002.187 З ПРАВОМ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ГОЛУБЕНКА ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРОВИЧА НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 14 – ЕЛЕКТРИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 144 – ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА

3 weeks ago
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.187, утворена відповідно до наказу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» N НСВС/56/24 від 01 липня 2024 року, для захисту дисертації Голубенка Олександра Олександровича на тему: «Оцінювання впливу поведінково-експлуатаційних факторів на рівень енергоефективності будівлі за допомогою динамічного моделювання» з галузі знань 14 – Електрична інженерія за спеціальністю 144 – Теплоенергетика на здобуття ступеня доктора філософії, у складі: Голова ради – д.т.н. Безродний Михайло Костянтинович, професор кафедри теплової та альтернативної енергетики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Члени ради: - к.т.н. Шевченко Олена Миколаївна, старший викладач кафедри теплової та альтернативної енергетики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (рецензент); - к.т.н. Баранюк Олександр Володимирович, доцент кафедри теплової та альтернативної енергетики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (рецензент); - д.т.н. Горобець Валерій Григорович, професор кафедри інженерії енергосистем Національного університету біоресурсів та природокористування (офіційний опонент); - д.т.н. Фіалко Наталія Михайлівна, завідувач відділу теплофізики енергоефективних теплотехнологій Інституту технічної теплофізики НАН України (офіційний опонент). НАКАЗ про створення разової СВР N НСВС/56/24 від 01 липня 2024 року розміщений за посиланням: https://rada.kpi.ua/node/2096 Посилання на веб-сайт, де здійснюватиметься трансляція захисту дисертації: https://www.youtube.com/@vchenaradakpi/streams Причіплений файлРозмір Дисертація Голубенка О.О.5.41 МБ Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Голубенка О.О.5.6 МБ НОВИНИПовідомлення про захист дисертаціїПовідомлення про захист дисертації (РСВР)
admin1

ДФ 26.002.186 З ПРАВОМ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ДЖЕРІ ТЕТЯНИ ЕДУАРДІВНИ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 14 – ЕЛЕКТРИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 141 – ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

3 weeks ago
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.186, утворена відповідно до наказу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» N НСВС/56/24 від 01 липня 2024 року, для захисту дисертації Джері Тетяни Едуардівни на тему: «Оптимізація інформаційних потоків параметрів режиму електропостачання» з галузі знань 14 – Електрична інженерія за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка на здобуття ступеня доктора філософії, у складі: Голова ради – д.т.н. Денисюк Сергій Петрович, професор кафедри електропостачання Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Члени ради: - к.т.н. Ярмолюк Олена Сергіївна, доцент кафедри електропостачання Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (рецензент); - к.т.н. Дерев’янко Денис Григорович, доцент кафедри електропостачання Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (рецензент); - д.т.н. Лежнюк Петро Дем`янович, професор кафедри електричних станцій та систем Вінницького національного технічного університету (офіційний опонент); - к.т.н. Гай Олександр Валентинович, доцент кафедри інженерії енергосистем Національного університету біоресурсів і природокористування України (офіційний опонент). НАКАЗ про створення разової СВР N НСВС/56/24 від 01 липня 2024 року розміщений за посиланням: https://rada.kpi.ua/node/2096 Посилання на веб-сайт, де здійснюватиметься трансляція захисту дисертації: https://www.youtube.com/@vchenaradakpi/streams Причіплений файлРозмір Дисертація Джері Т.Е.4.34 МБ Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Джері Т.Е.4.92 МБ НОВИНИПовідомлення про захист дисертаціїПовідомлення про захист дисертації (РСВР)
admin1

ДФ 26.002.185 З ПРАВОМ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ СНІЦАРЯ ЄВГЕНА ВІКТОРОВИЧА НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 16 – ХІМІЧНА ТА БІОІНЖЕНЕРІЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 163 – БІОМЕДИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ

3 weeks ago
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.185, утворена відповідно до наказу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» N НСВС/56/24 від 01 липня 2024 року, для захисту дисертації Сніцаря Євгена Вікторовича на тему: «Розробка статичного та динамічного еквівалентів живих тканин та методики їх застосування» з галузі знань 16 – Хімічна та біоінженерія за спеціальністю 163 – Біомедична інженерія на здобуття ступеня доктора філософії, у складі: Голова ради – д.т.н. Шликов Владислав Валентинович, завідувач кафедри біомедичної інженерії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Члени ради: - д.т.н. Лебедєв Олексій Володимирович, професор кафедри біомедичної інженерії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (рецензент); - к.т.н. Богомолов Микола Федорович, доцент кафедри біомедичної інженерії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (рецензент); - д.т.н. Ланкін Юрій Миколайович, головний науковий співробітник відділу імпульсних процесів та технології дугового зварювання № 47 Інституту електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України (офіційний опонент); - д.т.н. Павлов Сергій Володимирович, професор кафедри біомедичної інженерії та оптико-електронних систем Вінницького національного технічного університету (офіційний опонент). НАКАЗ про створення разової СВР N НСВС/56/24 від 01 липня 2024 року розміщений за посиланням: https://rada.kpi.ua/node/2096 Посилання на веб-сайт, де здійснюватиметься трансляція захисту дисертації: https://www.youtube.com/@vchenaradakpi/streams Причіплений файлРозмір Дисертація Сніцаря Є.В.11.38 МБ Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Сніцаря Є.В.5.24 МБ НОВИНИПовідомлення про захист дисертаціїПовідомлення про захист дисертації (РСВР)
admin1

ДФ 26.002.184 З ПРАВОМ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ МІЩЕНКО ЛЮДМИЛИ ДМИТРІВНИ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 12 – ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 123 – КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ

3 weeks ago
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.184, утворена відповідно до наказу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» N НСВС/56/24 від 01 липня 2024 року, для захисту дисертації Міщенко Людмили Дмитрівни на тему: «Метод розпізнавання фейкових новин у мережі інтернет на основі обробки природньої мови» з галузі знань 12 – Інформаційні технології за спеціальністю 123 – Комп’ютерна інженерія на здобуття ступеня доктора філософії, у складі: Голова ради – д.т.н. Новотарський Михайло Анатолійович, професор кафедри обчислювальної техніки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Члени ради: - к.т.н. Олійник Юрій Олександрович, доцент кафедри інформатики та програмної інженерії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (рецензент); - д.т.н. Писарчук Олексій Олександрович, професор кафедри обчислювальної техніки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (рецензент); - д.т.н. Дорош Марія Сергіївна, професор кафедри інформаційних технологій та програмної інженерії Національного університету «Чернігівська політехніка» (офіційний опонент); - д.т.н. Висоцька Вікторія Анатоліївна, доцент кафедри інформаційних систем та мереж Національного університету «Львівська політехніка» (офіційний опонент). НАКАЗ про створення разової СВР N НСВС/56/24 від 01 липня 2024 року розміщений за посиланням: https://rada.kpi.ua/node/2096 Посилання на веб-сайт, де здійснюватиметься трансляція захисту дисертації: https://www.youtube.com/@vchenaradakpi/streams Причіплений файлРозмір Дисертація Міщенко Л.Д.11.05 МБ Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Міщенко Л.Д.29.21 МБ НОВИНИПовідомлення про захист дисертаціїПовідомлення про захист дисертації (РСВР)
admin1

ДФ 26.002.181 З ПРАВОМ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ САПУНОВА АНАТОЛІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 14 – ЕЛЕКТРИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 144 – ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА

3 weeks 1 day ago
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.181, утворена відповідно до наказу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» N НСВС/56/24 від 01 липня 2024 року, для захисту дисертації Сапунова Анатолія Олександровича на тему: «Оцінювання енергоефективності будівлі дошкільного навчального закладу в умовах забезпечення теплового комфорту» з галузі знань 14 – Електрична інженерія за спеціальністю 144 – Теплоенергетика на здобуття ступеня доктора філософії, у складі: Голова ради – д.т.н. Безродний Михайло Костянтинович, професор кафедри теплової та альтернативної енергетики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Члени ради: - к.т.н. Суходуб Ірина Олегівна, доцент кафедри теплової та альтернативної енергетики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (рецензент); - к.т.н. Соломаха Андрій Сергійович, доцент кафедри теплової та альтернативної енергетики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (рецензент); - д.т.н. Фіалко Наталія Михайлівна, завідувач відділу теплофізики енергоефективних теплотехнологій Інститут технічної теплофізики НАН України (офіційний опонент); - к.т.н. Антипов Євген Олексійович, в.о. завідувача кафедри інженерії енергосистем Національного університету біоресурсів НАКАЗ про створення разової СВР N НСВС/56/24 від 01 липня 2024 року розміщений за посиланням: https://rada.kpi.ua/node/2096 Посилання на веб-сайт, де здійснюватиметься трансляція захисту дисертації: https://www.youtube.com/@vchenaradakpi/streams Причіплений файлРозмір Дисертація PhD Сапунов А.О.pdf.rar4.15 МБ Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Сапунова А.О260.8 КБ НОВИНИПовідомлення про захист дисертаціїПовідомлення про захист дисертації (РСВР)
admin1

ДФ 26.002.180 З ПРАВОМ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ЮСЬКОВАЧА ВІКТОРА КОСТЯНТИНОВИЧА НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 11 – МАТЕМАТИКА ТА СТАТИСТИКА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 111 – МАТЕМАТИКА

3 weeks 1 day ago
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.180, утворена відповідно до наказу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» N НСВС/56/24 від 01 липня 2024 року, для захисту дисертації Юськовича Віктора Костянтиновича на тему: «Асимптотична поведінка розв'язків стохастичних диференціальних рівнянь у багатовимірному просторі» з галузі знань 11 – Математика та статистика за спеціальністю 111 – Математика на здобуття ступеня доктора філософії, у складі: Голова ради – д.ф.-м.н. Клесов Олег Іванович, завідувач кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Члени ради: - д.ф.-м.н. Василик Ольга Іванівна, професор кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (рецензент); - к.ф.-м.н. Тимошенко Олена Анатоліївна, доцент кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (рецензент); - д.ф.-м.н. Осипчук Михайло Михайлович, професор кафедри математичного і функціонального аналізу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (офіційний опонент); - д.ф.-м.н. Шевченко Георгій Михайлович, академічний директор факультету бакалаврських студій Приватної установи «Університет “Київська школа економіки”» (офіційний опонент). НАКАЗ про створення разової СВР N НСВС/56/24 від 01 липня 2024 року розміщений за посиланням: https://rada.kpi.ua/node/2096 Посилання на веб-сайт, де здійснюватиметься трансляція захисту дисертації: https://www.youtube.com/@vchenaradakpi/streams Причіплений файлРозмір Дисертація Юськовича В.К.2.11 МБ Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Юськовича В.К.5.69 МБ НОВИНИПовідомлення про захист дисертаціїПовідомлення про захист дисертації (РСВР)
admin1

ДФ 26.002.179 З ПРАВОМ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ МАРЧУК ЛЮБОВІ РОМАНІВНИ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 14 – ЕЛЕКТРИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 141 – ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

3 weeks 1 day ago
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.179, утворена відповідно до наказу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» N НСВС/56/24 від 01 липня 2024 року, для захисту дисертації Марчук Любові Романівни на тему: «Адаптивна мехатронна система ударного руйнування гірських порід» з галузі знань 14 – Електрична інженерія за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка на здобуття ступеня доктора філософії, у складі: Голова ради – д.т.н. Зайченко Стефан Володимирович, професор кафедри автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Члени ради: - д.т.н. Шевчук Степан Прокопович, професор кафедри автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (рецензент); - к.т.н. Босак Алла Василівна, доцент кафедри автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (рецензент); - д.т.н. Шевченко Володимир Георгійович, завідувач відділу вiбропневмотранспортних систем i комплексiв Інституту геотехнічної механіки iм. М.С. Полякова НАН України (офіційний опонент); - д.т.н. Запорожець Артур Олександрович, заступник директора з науково-організаційної роботи Інституту загальної енергетики НАН України (офіційний опонент). НАКАЗ про створення разової СВР N НСВС/56/24 від 01 липня 2024 року розміщений за посиланням: https://rada.kpi.ua/node/2096 Посилання на веб-сайт, де здійснюватиметься трансляція захисту дисертації: https://www.youtube.com/@vchenaradakpi/streams Причіплений файлРозмір Дисертація Марчук Л.Р.9.29 МБ Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Марчук Л.Р1.41 МБ НОВИНИПовідомлення про захист дисертаціїПовідомлення про захист дисертації (РСВР)
admin1

ДФ 26.002.178 З ПРАВОМ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ПАВЛЕНКА ЄВГЕНА ВІКТОРОВИЧА НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 17 – ЕЛЕКТРОНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 172 – ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА РАДІОТЕХНІКА

3 weeks 1 day ago
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.178, утворена відповідно до наказу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» N НСВС/56/24 від 01 липня 2024 року, для захисту дисертації Павленка Євгена Вікторовича на тему: «Оцінка можливості перехоплення мовної інформації із виділеного приміщення та способи його захисту від витоків інформації технічними каналами» з галузі знань 17 – Електроніка та телекомунікації за спеціальністю 172 – Телекомунікації та радіотехніка на здобуття ступеня доктора філософії, у складі: Голова ради – д.т.н. Продеус Аркадій Миколайович, професор кафедри акустичних та мультимедійних електронних систем Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Члени ради: - к.т.н. Трапезон Кирило Олександрович, доцент кафедри акустичних та мультимедійних електронних систем Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (рецензент); - к.т.н. Нужний Сергій Миколайович, завідувач кафедри комп’ютерних технологій та інформаційної безпеки Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (офіційний опонент); - д.т.н. Яремчук Юрій Євгенович, професор кафедри менеджменту та безпеки інформаційних систем Вінницького національного технічного університету (офіційний опонент); - к.т.н. Чернов Дмитро Вікторович, старший викладач кафедри прикладної математики та кібербезпеки Донецького національного університету імені Василя Стуса (офіційний опонент). НАКАЗ про створення разової СВР N НСВС/56/24 від 01 липня 2024 року розміщений за посиланням: https://rada.kpi.ua/node/2096 Посилання на веб-сайт, де здійснюватиметься трансляція захисту дисертації: https://www.youtube.com/@vchenaradakpi/streams Причіплений файлРозмір Дисертація Павленка Є.В.4.56 МБ Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Павленка Є.В.2.79 МБ НОВИНИПовідомлення про захист дисертаціїПовідомлення про захист дисертації (РСВР)
admin1

ДФ 26.002.177 З ПРАВОМ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ЛАВРІНЕНКА ВЛАДИСЛАВА СЕРГІЙОВИЧА НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 17 – ЕЛЕКТРОНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 172 – ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА РАДІОТЕХНІКА

3 weeks 1 day ago
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.177, утворена відповідно до наказу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» N НСВС/56/24 від 01 липня 2024 року, для захисту дисертації Лавріненка Владислава Сергійовича на тему: «Підвищення якості прийому сигналу в сенсорних телекомунікаційних мережах міста шляхом використання відбиття радіохвиль міліметрового діапазону» з галузі знань 17 – Електроніка та телекомунікації за спеціальністю 172 – Телекомунікації та радіотехніка на здобуття ступеня доктора філософії, у складі: Голова ради – д.т.н. Лисенко Олександр Іванович, професор кафедри телекомунікацій Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Члени ради: - к.т.н. Новіков Валерій Іванович, старший викладач кафедри електронних комунікацій та інтернету речей Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (рецензент); - к.т.н. Шпилька Олександр Олександрович, доцент кафедри радіотехнічних систем Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (рецензент); - д.т.н. Наконечний Володимир Сергійович, професор кафедри кібербезпеки та захисту інформації Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України (офіційний опонент); - к.т.н. Кравченко Владислав Ігорович, директор Навчально-наукового інституту телекомунікацій Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій МОН України (офіційний опонент). НАКАЗ про створення разової СВР N НСВС/56/24 від 01 липня 2024 року розміщений за посиланням: https://rada.kpi.ua/node/2096 Посилання на веб-сайт, де здійснюватиметься трансляція захисту дисертації: https://www.youtube.com/@vchenaradakpi/streams Причіплений файлРозмір Дисертація Лавріненка В.С.4.71 МБ Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Лавріненка В.С.521.38 КБ НОВИНИПовідомлення про захист дисертаціїПовідомлення про захист дисертації (РСВР)
admin1

ДФ 26.002.176 З ПРАВОМ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ КИР’ЯНОВА АРТЕМІЯ ЮРІЙОВИЧА НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 12 – ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 121 – ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

3 weeks 1 day ago
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.176, утворена відповідно до наказу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» N НСВС/56/24 від 01 липня 2024 року, для захисту дисертації Кир’янова Артемія Юрійовича на тему: «Методи та програмне забезпечення децентралізованого управління груповим польотом безпілотних літальних апаратів на основі теорії неоднорідного векторного поля» з галузі знань 12 – Інформаційні технології за спеціальністю 121 – Інженерія програмного забезпечення на здобуття ступеня доктора філософії, у складі: Голова ради – д.т.н. Коваль Олександр Васильович, завідувач кафедри інженерії програмного забезпечення в енергетиці Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Члени ради: - к.т.н. Пасько Віктор Петрович, доцент кафедри інформаційних систем та технологій Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (рецензент); - д.т.н. Гаврилко Євген Володимирович, професор кафедри інженерії програмного забезпечення в енергетиці Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (рецензент); - д.т.н. Артюшин Леонід Михайлович, головний науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту авіації Міністерства оборони України (офіційний опонент); - д.т.н. Машков Олег Альбертович, професор кафедри екологічної безпеки Державного закладу "Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління " Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України (офіційний опонент). НАКАЗ про створення разової СВР N НСВС/56/24 від 01 липня 2024 року розміщений за посиланням: https://rada.kpi.ua/node/2096 Посилання на веб-сайт, де здійснюватиметься трансляція захисту дисертації: https://www.youtube.com/@vchenaradakpi/streams Причіплений файлРозмір Дисертація Кир'янова А.Ю.6.04 МБ Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Кир'янова А.Ю.40.97 МБ НОВИНИПовідомлення про захист дисертаціїПовідомлення про захист дисертації (РСВР)
admin1

ДФ 26.002.175 З ПРАВОМ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ГАВРИЛОВИЧ МАРІЇ ПАВЛІВНИ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 12 – ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 122 – КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ

3 weeks 1 day ago
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.175, утворена відповідно до наказу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» N НСВС/56/24 від 01 липня 2024 року, для захисту дисертації Гаврилович Марії Павлівни на тему: «Верифікація користувача методами глибокого навчання на основі поведінкових та біометричних характеристик» з галузі знань 12 – Інформаційні технології за спеціальністю 122 – Компʼютерні науки на здобуття ступеня доктора філософії, у складі: Голова ради – д.т.н. Мухін Вадим Євгенович, завідувач кафедри системного проєктування Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Члени ради: - д.т.н. Зайченко Олена Юріївна, професор кафедри математичних методів системного аналізу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (рецензент); - к.т.н. Шаповалова Світлана Ігорівна, доцент кафедри цифрових технологій в енергетиці Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (рецензент); - д.т.н. Литвиненко Володимир Іванович, завідувач кафедри інформатики і компʼютерних наук Херсонського національного технічного університету (офіційний опонент); - д.т.н. Корабльов Микола Михайлович, професор кафедри комп’ютерних інтелектуальних технологій і систем Харківського національного університету радіоелектроніки (офіційний опонент). НАКАЗ про створення разової СВР N НСВС/56/24 від 01 липня 2024 року розміщений за посиланням: https://rada.kpi.ua/node/2096 Посилання на веб-сайт, де здійснюватиметься трансляція захисту дисертації: https://www.youtube.com/@vchenaradakpi/streams Причіплений файлРозмір Гаврилович_М.П._дисертація.pdf.p7s.zip5.39 МБ Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Гаврилович М.П.5.15 МБ Висновок кафедри про внесення змін до складу разової ради Гаврилович М.П.3.67 МБ НОВИНИПовідомлення про захист дисертаціїПовідомлення про захист дисертації (РСВР)
admin1

НАКАЗ №НСВС/56/24 ВІД 01.07.2024 ПРО СТВОРЕННЯ РАЗОВИХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВЧЕНИХ РАД ПО ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

3 weeks 2 days ago
НАКАЗ №НСВС/56/24 ВІД 01.07.2024 ПРО СТВОРЕННЯ РАЗОВИХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВЧЕНИХ РАД ПО ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ Гаврилович М.П., Кир’янов А.Ю., Лавріненко В.С., Павленко Є.В., Марчук Л.Р., Юськович В.К., Сапунов А.О., Голяка А.В., Колісніченко В.Ю., Міщенко Л.Д., Сніцар Є.В., Джеря Т.Е., Голубенко О.О., Левченко О.Е., Шевчук В.В., Онищук Ю.А., Кулеш Н.С. Причіплений файлРозмір НАКАЗ №НСВС/56/24 від 01.07.2024 Про створення разових спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій на здобуття ступеня PhD255.17 КБ НОВИНИНакази на створення разових СВР
admin1

НАКАЗ №НСВС/55/24 ВІД 01.07.2024 РОКУ "ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НАКАЗУ №НСВС/43/24 ВІД 15.05.2024 “ПРО СТВОРЕННЯ РАЗОВИХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВЧЕНИХ РАД ПО ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ”

3 weeks 2 days ago
НАКАЗ №НСВС/55/24 ВІД 01.07.2024 РОКУ "ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НАКАЗУ №НСВС/43/24 ВІД 15.05.2024 “ПРО СТВОРЕННЯ РАЗОВИХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВЧЕНИХ РАД ПО ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ” Припутень А.М. Причіплений файлРозмір НАКАЗ №НСВС/55/24 від 01.07.2024 року "Про внесення змін до НАКАЗУ №НСВС/43/24 від 15.05.2024 року227.39 КБ НОВИНИНакази на створення разових СВР
admin1

НАКАЗ №НСВС/54/24 ВІД 01.07.2024 РОКУ "ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НАКАЗУ №НСВС/33/24 ВІД 04.04.2024 “ПРО СТВОРЕННЯ РАЗОВИХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВЧЕНИХ РАД ПО ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ”

3 weeks 2 days ago
НАКАЗ №НСВС/54/24 ВІД 01.07.2024 РОКУ "ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НАКАЗУ №НСВС/33/24 ВІД 04.04.2024 “ПРО СТВОРЕННЯ РАЗОВИХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВЧЕНИХ РАД ПО ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ” Тарасюк М.Ю. Причіплений файлРозмір НАКАЗ №НСВС/54/24 від 01.07.2023 року "Про внесення змін до НАКАЗУ №НСВС/33/24 від 04.04.2024 року216.44 КБ НОВИНИНакази на створення разових СВР
admin1
Subscribe to Новини сайту Вченої Ради feed