Економічна та фінансова звітність

Підсумки виконання бюджету НТУУ «КПІ» за 2009 рік

Бюджет НТУУ “КПІ” на 2009 рік було сформовано у повній відповідності до вимог чинного законодавства та затверджено в сумі 658535,0 тис. грн, з них загальний фонд Держбюджету – 508214,7 тис. грн, власні надходження за надання платних послуг – 150322,3 тис. грн.

Підсумки виконання бюджету НТУУ «КПІ» за 2007 рік

У 2007 році Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» провадив свою діяльність відповідно до Конституції і законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, інших законодавчих актів, а також свого Статуту з урахуванням змін і доповнень, з

Підсумки виконання бюджету НТУУ «КПІ» за 2005 рік

Доходи університету в 2005 році за всіма джерелами склали 268,0 млн грн, що в 1,64 разу більше надходжень 2004 року. Надходження загального фонду склали 176,5 млн грн і більше ніж удвічі перевищили надходження 2004 року.