Підсумки виконання бюджету НТУУ «КПІ» за 2013 рік

Загальна сума бюджету університету за 2013 рік становила 873,8 млн грн, що на 5,8% перевищило бюджет 2012 року.

Обсяги бюджетного фінансування збільшились на 13,4%, а спеціальний фонд скоротився на 17,7% у результаті виходу зі складу НТУУ "КПІ" Військового інституту телекомунікацій та інформатизації.

Суттєве збільшення надходжень із бюджету на підготовку кадрів (15,2%) супроводжувалось розвитком окремих видів платних послуг, а саме: надходження від надання житла в гуртожитках виросли на 19,7%, за спортивно-оздоровчі послуги – на 15,6%, за підвищення кваліфікації та другу освіту – на 8,4%, за курсові заходи – 12,2%. Надходження від доуніверситетської підготовки виросли на 68,6% і перевищили 4,0 млн грн.

У частині соціального забезпечення працівників і студентів 2013 рік вигідно відрізнявся від попереднього.
Протягом 2013 року всі працівники університету регулярно та в повному обсязі отримували заробітну плату і премії, матеріальну допомогу та інші соціальні виплати, передбачені Колективним договором.

Мінімальний розмір заробітної плати за рік збільшився на 7,4%, а інші посадові оклади – на 1,54%.

Виходячи з фактичних обсягів фонду заробітної плати наказом по університету з 1 січня було збільшено на 40% розміри доплат за вчене звання та науковий ступінь, завдяки чому середньомісячна зарплата викладачів збільшилась на 7,5 %, а з квітня було збільшено фонд оплати викладачів на 11,0% всім кафедрам.

За заявами співробітників було виплачено компенсацію за невикористані відпустки 2008–2010 років на суму 5218, 2 тис. грн.
Крім допомоги на оздоровлення до щорічних відпусток науково-педагогічним і педагогічним працівникам у сумі 12054,9 тис. грн, було виплачено допомогу на оздоровлення також усім штатним працівникам інших видів персоналу в сумі 6070,2 тис. грн.

Згідно з Положенням про преміювання було виплачено премій місячних, квартальних, до ювілейних дат у сумі 12118,1 грн.

Відповідно до Колективного договору за заявами працівників виплачено матеріальної допомоги на суму 286,3 тис. грн.
Надбавки до окладів викладачам-дослідникам та молодим викладачам-дослідникам склали за рік 508,5 тис. грн, заохочувальні виплати колективам кафедр-переможців моніторингу склали суму 289,7 тис. грн. Таким чином, працівники університету протягом року до своєї передбаченої законодавством заробітної плати отримали додатково ще 24,5 млн грн, або 3828 грн на кожного штатного працівника.

Адміністрація не тільки повністю відшкодувала працівникам вимушену економію за 2012 рік у сумі 24 млн грн, а навіть збільшила соціальні виплати (без урахування премій) на 16 млн грн.

Середньомісячна заробітна плата по університету за 2013 рік збільшилась порівняно з 2012 роком на 11,7 % і склала 4564,4 грн.

У законодавстві щодо соціального забезпечення студентів протягом 2013 року змін не відбулось. За результатами сесій стипендію отримували 69,4% від загальної кількості студентів. Стипендіальний фонд склав 151076,6 тис. грн, з них на заохочення та матеріальну допомогу виплачено 10882,2 тис. грн, або 587,4 грн на 1 студента.
Рішенням Вченої ради бюджет університету за 2013 рік визнано таким, що виконаний.

Л. Г. Субботіна, начальник ДЕФ