Бюджет університету на 2017 рік, затверджений в сумі 1332,0 млн грн, виконано на 103,5%, при чому план надходжень загального фонду виконано на 100 %, а план надходжень спеціального фонду – на 116,5%. Порівняно з 2016 роком бюджет збільшився на 311,5 млн грн, або на 29,2 %.

Позитивних змін зазнали соціальні виплати працівникам університету:

Посадові оклади працівників розраховувались на базі окладу І тарифного розряду, затвердженого Кабінетом Міністрів України, та Указу Президента України від 30.08.2004 р. № 1023/2004. Мінімальний розмір заробітної плати з 1 січня 2017 року було збільшено вдвічі, її розмір становив протягом року 3200 грн. Для забезпечення виплати мінімальної заробітної плати виплачено доплату до її рівня на суму 11,8 млн грн. Із 1 січня 2017 року змінювались розміри посадових окладів. Розмір І тарифного розряду збільшився на 19,8%. У результаті цих змін в оплаті праці фонд заробітної плати порівняно з 2016 роком збільшився на 206,7 млн грн, або на 36,7 %.

Протягом 2017 року виплата заробітної плати здійснювалась регулярно, без затримок і в повній відповідності до Закону України " Про оплату праці" та положень Колективного договору.

Відповідно до чинного законодавства, Положення про оплату праці, Положення про преміювання та Колективного договору крім посадових окладів, обов'язкових надбавок і доплат та надбавок і доплат стимулюючого характеру, працівникам університету було виплачено:

  • місячних і квартальних премій та премій до ювілейних дат – 13 700,0 тис. грн;
  • щорічної грошової допомоги педагогічним працівникам – на суму 1 768,2 тис. грн;
  • матеріальної допомоги за заявами – 377,1 тис. грн;
  • допомоги працівникам на оздоровлення – 33 567,7 тис. грн;
  • зарплати, збереженої за мобілізованими працівниками, – 286,3 тис. грн;
  • надбавок до окладів викладачам-дослідникам – 985,4 тис. грн;   
  • премій переможцям за результатами моніторингу якості освіти – 115,4 тис. грн.

 Середньомісячна заробітна плата за 2017 рік становить 7883,4 грн, або на 36,2% більше, ніж відповідний показник за 2016 рік.

Крім того, відповідно до Колективного договору та Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" протягом року на підставі заявок профкому адміністрація виділила 450,0 тис. грн на культурно-масову, спортивну й оздоровчу роботу серед працівників університету.

 Усі види соціальних виплат студентам, аспірантам та докторантам здійснювались відповідно до чинного законодавства в межах, затверджених кошторисом асигнувань.

У 2017 році академічну стипендію отримували в середньому 7501 стипендіат, або 45% контингенту студентів бюджетної (денної) форми навчання. Соціальну стипендію отримали в середньому 734 студенти. Таким чином, у 2017 році стипендію отримували 8238 студентів, або 49,7 %.

Академічну стипендію у 2017 році отримували 375 аспірантів та 33 докторанти.

Окрім того, за рахунок інших джерел та фондів було додатково виплачено стипендії на суму 1 193,4 тис. грн.

У результаті постійної роботи підрозділів університету із забезпечення ефективного використання енергоресурсів, видатки на оплату комунальних послуг зменшились на 4 %.

Вартість придбаного та отриманого обладнання довгострокового користування 46114,0 тис. грн. Ремонтно-відновлювальних робіт на об'єктах університету виконано на суму 19411,4 тис. грн.

Вчена рада університету своїм рішенням від 12.03.2017 р. визнала бюджет КПІ ім. Ігоря Сікорського 2017 року виконаним.

Л. Г. Субботіна, начальник ДЕФ