З метою заохочення та підтримки аспірантів, які найбільше відзначилися в навчальній та науковій роботі, МОН запровадило академічні стипендії ім. М.С. Грушевського. Прикметно, що цього року їх отримали троє здобувачів PhD-освіти з кафедри високотемпературних матеріалів та порошкової металургії НН ІМЗ ім. Є.О. Патона. Адже саме їхні розробки та інновації здатні покращити якість виробів, критично потрібних сьогодні нашій країні.

Сергій Наконечний – аспірант третього року підготовки освітньо-наукового рівня доктора філософії за спеціальністю "Матеріалознавство". Науковий керівник – доктор технічних наук, професор Олександра Юркова. Разом вони працюють над отриманням та дослідженням композиційних покриттів на основі нового класу матеріалів – високоентропійних сплавів, що характеризуються високими твердістю, міцністю, корозійною стійкістю, зносостійкістю, термостабільністю, в'язкістю руйнування тощо. Властивості покриттів науковці досліджують у звичайних та екстремальних умовах експлуатації (динамічні й ударні навантаження, високі температури та інше).

"За методом газодинамічного напилення можна покривати різноманітні деталі й вироби як під час виготовлення, так і під час відновлення пошкоджених, що працюють у різних галузях промисловості, від цивільного до військового призначення, – розповідає дослідник. – До того ж, за технологією холодного газодинамічного напилення можна обробляти вироби різного розміру – від малих до габаритних – у стаціонарних і польових умовах". Погодьтеся, це надважливо за нинішніх колосальних потреб забезпечення виробництва та ремонтних робіт.

Сергій Тесля – теж аспірант кафедри високотемпературних матеріалів та порошкової металургії. Основним напрямом його наукової роботи під керівництвом професора Анатолія Степанчука є дослідження закономірностей отримання порошкових сплавів алюмінію з добавками заліза. Такі сплави можуть використовуватися для виготовлення деталей триботехнічного призначення, тобто таких, що працюють в умовах тертя. Завдяки наявності алюмінію, матеріал має високу тепло- та електропровідність, тож передбачається його використання для виготовлення, приміром, деталей струмознімачів (пантографів) громадського електротранспорту.

Нині Сергій готується до захисту дисертаційної роботи. "Результати механічних випробувань розробленого матеріалу показують, що сплав алюмінію із залізом може бути чудовим аналогом матеріалів, які використовуються тепер. Крім того, робота також має на меті зменшення промислових відходів, адже нині в промислових масштабах алюміній з вмістом заліза вище 0,05 % вважається браком", – ділиться науковець.

Варто зазначити, що дослідження структуроутворення сплавів алюмінію з різним вмістом заліза є актуальною темою для наукових спільнот світу. Про це свідчить високий рівень цитованості науково-дослідних статей молодого науковця за темою його дисертації. На сьогодні він є автором 5 статей та учасником близько 10 наукових конференцій, де були представленні отримані результати.

Віталій Шеремет також навчається на третьому курсі аспірантури за спеціальністю "Матеріалознавство". Науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент Ірина Троснікова. Його дисертаційну роботу присвячено дослідженню впливу холодного ізостатичного пресування на характеристики та властивості матеріалів, що застосовуються в екстремальних умовах обробки. Технологія обробки високим ізостатичним тиском дозволяє отримувати інструментальні, конструкційні матеріали, а також матеріали спеціального призначення із забезпеченням високого рівня властивостей під час експлуатації цих матеріалів в екстремальних умовах.

"Можливість працювати на новітньому дослідницькому обладнанні, знання та досвід, отримані від наставників – представників провідних матеріалознавчих шкіл НН ІМЗ ім. Є.О. Патона, знаходять втілення при розробці та створенні унікальних матеріалів, затребуваних у критичних галузях промисловості", – говорить аспірант.

Загалом, фахівці вважають, що в України є всі шанси стати країною, що генерує інновації. І саме час не лише генерувати цікаві ідеї та реалізовувати якісні проєкти, а й, використовуючи власні ресурси і гранти, створювати нові сервіси та продукти. Синергія бізнесу й науки має велику перспективу і в нинішній непростий час, і в майбутньому.

Надія Ліберт