На початку грудня 2023 року студенти 3-го та 4-го курсів НН ІЕЕ, що навчаються за ОПП "Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології", відвідали лабораторію відділу будівельної фізики та енергоефективності Державного підприємства "Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій", з яким КПІ ім. Ігоря Сікорського уклав угоду про співпрацю.

ДП НДІБК не тільки використовує сучасне обладнання для досліджень властивостей будівельних матеріалів і конструкцій, але й займає провідну роль в Україні у створенні національних стандартів, втілення програм з енергоефективності в будівельній галузі, застосування енергоефективних технологій при будівництві. Крім того, ДП НДІБК розробляє типові проєкти термомодернізації серійних будівель в Україні, а також виконує унікальні роботи з відновлення пошкоджених внаслідок російської військової агресії будинків.

Заняття на тему "Дослідження теплофізичних та акустичних властивостей огороджувальних конструкцій" для студентів груп ОН-01 та ОНп11 відбулося в межах вивчення дисципліни "Енергоефективність та енергетична сертифікація будівель". Такі заняття на постійній основі організовуються для студентів-енергоменеджерів уже багато років поспіль. Провели заняття виконувач обов'язків завідувача відділу будівельної фізики та енергоефективності Андрій Михайлович Постоленко та молодший науковий співробітник відділу Дмитро Вячеславович Біда.

А.М.Постоленко ознайомив із сучасними технологіями в будівництві та методами досліджень будівельних і теплоізоляційних матеріалів. Він розповів, як для стандартних елементів конструкцій (стіна з балконним блоком) проводяться дослідження стійкості до кліматичних впливів і деформацій, визначається опір вітровому навантаженню та інші теплотехнічні характеристики. Він також показав лабораторні стенди, де визначаються опір теплопередачі, морозостійкість, паро-, водо-, повітропроникність та ін. Особливо зацікавила студентів спеціальна камера, в якій відбувається прогнозування ефективної експлуатації: конструкція чи матеріал протягом 60-ти циклів піддається впливу опромінення (імітація сонячної інсоляції), зволоженню (імітації дощу), замороженню до –30 оС і нагріванню до +60оС (імітації впливу зовнішнього середовища).

kpi images -Камера для випробувань матеріалів на термін ефективної експлуатації

Д.В.Біда розповів про спеціальні камери для дослідження акустичних властивостей конструкцій та оцінки впливу зовнішніх і внутрішніх джерел шуму. Студенти ознайомилися із засобами звукоізоляції, звукопоглинання, а також відвідали безехову камеру, в якій практично немає звуковідбиття.

Такі заняття покращують зацікавленість студентів, сприйняття матеріалу та рівень майбутніх фахівців. Подібні наукові досліди можуть виконуватися також в рамках магістерських робіт, що підвищує рівень дослідницьких робіт університету.

 М.М.Шовкалюк, доцент каф. ЕП НН ІЕЕ

Дата події