З метою розширення науково-освітньої співпраці КПІ ім.Ігоря Сікорського з Магдебурзьким університетом ім.Отто фон Геріке у червні 2022 року до програми Спільного українсько-німецького центру машинобудування було включено і здобувачів вищої освіти Навчально-наукового інституту енергозбереження та енергоменеджменту (НН ІЕЕ).

Програма передбачає, що студенти НН ІЕЕ паралельно з основною бакалаврською програмою навчання за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» активно вивчають німецьку мову для отримання сертифікату TestDAF або DSH із середнім балом не нижче 4,0. Після другого курсу учасники програми можуть на конкурсній основі отримати стипендію для проходження мовної практики в Німеччині. Для учасників програми третього та четвертого курсів Спільний українсько-німецький центр машинобудування щороку організовує конференцію, на якій студенти німецькою мовою представляють свої наукові дослідження, обговорюють доповіді, проходять співбесіди з представниками німецької сторони. За її результатами третьокурсники можуть отримати стипендію для виробничої практики в Німеччині, а студенти четвертого курсу – рекомендацію до вступу на магістерську програму подвійного диплома з Магдебурзьким університетом ім. Отто фон Геріке.

Першим учасником програми від НН ІЕЕ став студент кафедри електропостачання Георгій Казьмірук, який отримав можливість пройти виробничу практику в Німеччині влітку 2022 року. Через обмеження, пов'язані з дією правового режиму воєнного стану в Україні, практика Георгія Казьмірука була організована в дистанційному режимі. Студент прослухав лекції німецьких викладачів, детальніше ознайомився із тематикою науково-дослідних робіт кафедри електричних мереж та відновлюваної енергетики Магдебурзького університету ім. Отто фон Геріке, разом із науковим керівником у КПІ ім. Ігоря Сікорського, професором кафедри електропостачання Сергієм Денисюком, обрав напрям власного дослідження. А вже у травні поточного року успішно представив доповідь "Оптимізація енергетичних процесів у мікромережі із змінним у часі навантаженням у системі "два генератори одне навантаження" німецькою мовою на студентській науковій конференції Спільного українсько-німецького центру машинобудування. За результатами цієї доповіді, співбесіди та підсумкового тестування рівня мовної підготовки Георгій отримав стипендію на навчання в Магдебурзькому університеті ім. Отто фон Геріке на магістерському рівні. Попереду ще захист диплома бакалавра в КПІ ім. Ігоря Сікорського та вступ до магістратури НН ІЕЕ для подальшого навчання за програмою подвійного диплома, проте найскладніші етапи випробувань подолано.

У поточному навчальному році за програмою Спільного українсько-німецького центру машинобудування почали навчатися ще двоє першокурсників кафедри електропостачання НН ІЕЕ – Вадим Сливка та Владислав Ситор. Обоє схвально відгукуються про навчання, хоч і зазначають, що буває непросто. По 8-10 годин на тиждень у розкладі занять хлопців відведено для вивчення німецької мови. Звичайно, це досить серйозне навантаження, проте для опанування мови "з нуля" необхідно докласти зусиль. А системна робота під керівництвом досвідчених викладачів Спільного українсько-німецького центру машинобудування протягом чотирьох років обов'язково дасть позитивні результати.

Для відбудови енергетики України на засадах сталого розвитку та повноцінної євроінтеграції потрібні фахівці, здатні працювати на міжнародному рівні. НН ІЕЕ впродовж багатьох років працює задля інтернаціоналізації освітніх програм, заохочуючи студентів до участі в програмах академічної мобільності. Магістерські програми подвійного диплома дозволяють студентам НН ІЕЕ не лише набути досвіду навчання за спеціальністю в європейських університетах, а й отримати документи про освіту від обох задіяних у програмі закладів вищої освіти.

Юлія Чернецька, заступниця директора НН ІЕЕ
з міжнародного співробітництва