Літня школа в НН ІЕЕ: проводимо літо з користю!

Літо – чудова пора для того, щоб майбутнім студентам ознайомитися з перспективами своєї майбутньої діяльності та відшукати для себе щось цікаве! Тому, вже за традицією, з 1 по 15 червня 2022 року було організовано та проведено щорічну Літню науково-профільну школу за напрямом "Зелена енергетика та Smart Grid технології як база інноваційного розвитку України". Майданчиком для її проведення, як і завжди, став Навчально-науковий інститут енергозбереження та енергоменеджменту КПІ ім. Ігоря Сікорського, а участь у її роботі взяли 50 учнів 9-11 класів Політехнічного ліцею НТУУ "КПІ" м. Києва та 15 членів Київської малої академії наук України.

Мета Літньої школи – надання теоретичних та практичних навичок, які допоможуть учням та майбутнім студентам у виборі професії, навчанні та реалізації свого життєвого і наукового потенціалу.

Завдання Літньої школи – проведення профорієнтаційних занять для підвищення свідомості; ознайомлення з особливостями професійної підготовки у закладі вищої освіти; формування загальних компетентностей, зокрема: інноваційності, ініціювання змін, ініціативності, креативності, вміння досягати цілей, командної роботи, публічних виступів, самоорганізації; початкове формування спеціалізовано-професійних компетентностей за технічними спеціальностями; надання можливостей спробувати себе за різними професійними напрямами.

Інтерактивна форма проведення Літньої школи максимально враховує індивідуально-психологічні та вікові особливості слухачів, їх інтереси, життєвий досвід, бажання, світогляд та дає можливість розвивати всі необхідні здібності, мотивувати досягнення найкращих результатів та гарантує поступовий науковий прогрес у комфортній атмосфері. Завдяки цікавій навчальній програмі слухачі після мають можливість розвивати свої навички та здібності.

За програмою проведення школи у форматі онлайн пройшли лекції, практичні заняття, семінари та лабораторні роботи. Учні також узяли участь у виконанні творчих самостійних робіт. З ними працювали викладачі і науковці інституту – професори Сергій Бойченко і Стефан Зайченко, доценти Денис Дерев'янко і Юрій Веремійчук, доцентка Олена Бориченко, к.т.н. Гліб Демчук.

Учасники Літньої школи отримали змогу прослухати лекції "Дослідження енергоефективного обладнання в побуті та промисловості", "Сучасні системи енергетичного менеджменту, енергетичного аудиту, бізнес-планування в енергетиці та вибору енергоефективного обладнання", "Засвоєння роботи з сучасними енергозберігаючими технологіями", "Організація моніторингу екологічного стану промислових підприємств на основі широкого застосування інформаційних і комп'ютерних технологій", "Організація та проведення процесу вимірювання з використанням сучасних комплексів та верифікація даних і розрахунки ефективних режимів енерговикористання", "Суть і значення енергетичного менеджменту для ефективного енергозабезпечення", а також ознайомитися з презентаціями кафедр НН ІЕЕ.

Неформальне спілкування та обмін досвідом учнів ліцею і викладачів НН ІЕЕ під час заходів Літньої школи надали можливість талановитим хлопцям і дівчатам оволодіти знаннями та набути практичних навичок з актуального для України наукового напряму – "Зелена енергетика та Smart Grid технології".

Варто додати, що завдяки регулярній участі учнів і викладачів у роботі Літньої школи в нас уже починає формуватися своєрідне науково-організаційне середовище друзів-однодумців. Після за-кінчення Літньої школи її учасникам обов'язково видається Сертифікат слухача, а найбільш активним – подарунки від спонсорів та меценатів.
Необхідно відзначити найбільш активних учнів Ліцею – учасників Літньої школи Олексія Волкова, Віктора Панасюка та Тимофія Тарасенка.

Після завершення Літньої школи було організовано адміністративну нараду, в якій взяли участь директор Політехнічного ліцею Юрій Киричок, директор НН ІЕЕ Сергій Денисюк, вчений секретар НН ІЕЕ Віталій Побігайло, керівник відділення технічних наук КМАН Станіслава Ігнатова. Відбулося обговорення та планування подальшої співпраці Політехнічного ліцею НТУУ "КПІ", Навчально-наукового інституту енергозбереження та енергоменеджменту КПІ ім. Ігоря Сікорського й Київської малої академії наук у межах освітнього процесу та профорієнтаційної роботи цих закладів.

Останні номери КП