Студентка магістратури кафедри теплотехніки та енергозбереження ННІЕЕ Тетяна Бойко (група ОТ-01 мн) на Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт "Black Sea Science 2022" отримала Диплом І ступеня за науково-дослідну роботу "Influence of heating and ventilation modes on the energy consumption of university educational buildings under quarantine conditions in Ukraine" ("Вплив режимів опалення і вентиляції на енерго-споживання навчальних корпусів університету в умовах карантину в Україні").

Дослідження було виконано під керівництвом в.о. зав. кафедри ТЕ, к.т.н., доц. Інни Юріївни Білоус і д.т.н., проф. Валерія Івановича Дешка.
Роботу присвячено актуальним викликам, з якими зіткнулося людство наприкінці 2019 року – пандемією COVID-19, що змінила життя більшості жителів Землі. Ці зміни стосувалися, передусім, звичних для багатьох режимів роботи – більшість організацій запровадили для своїх працівників дистанційні, або ж – напівдистанційні (тобто коли співробітники відвідують робочі місця не щодня) режими роботи. У своєму дослідженні магістрантка провела низку динамічних імітаційних 3D-моделювань енергетичного стану будівлі для різних режимів роботи та різних умов використання приміщень (на прикладі навчального корпусу №17 КПІ ім. Ігоря Сікорського). Отримані результати дозволять оцінити ефект від впровадження енергоощадних та енргоефективних режимів опалення й обрати оптимальні рішення щодо локального забезпечення комфортних умов праці в робочих приміщеннях. Актуальність і ґрунтовність проведених досліджень за напрямом "Енергетика та енергоефективність" була високо оцінена конкурсною комісією, а науково-дослідні роботи Тетяни Бойко та студента з Технічного університету Берліна отримали Дипломи І ступеня.
Нині студентка навчається за освітньо-науковою програмою "Енергетичний менеджмент та інжиніринг теплоенергетичних систем" (спеціальність 144 "Теплоенергетика"), за якою готує фахівців кафедра теплотехніки та енергозбереження ННІЕЕ. Диплом бакалавра з відзнакою Тетяна Бойко здобула 2020 року на факультеті біотехнології і біотехніки КПІ ім. Ігоря Сікорського за спеціальністю "Біотехнології та біоінженерія". Крім того, в 2021 році вона отримала диплом бакалавра з відзнакою в ЗВО "Міжнародний університет фінансів" за спеціальністю "Менеджмент" за розробленою для студентів КПІ модульною програмою.

Разом з іншими активними студентами її було залучено до роботи в гуртку наукового спрямування кафедри "Програмні комплекси для моделювання енергетичних процесів у будівлях" (науковий керівник – І.Білоус). Знання, що їх Тетяна здобула в процесі навчання, дозволили їй працевлаштуватись в ДУ "Фонд енергоефективності" у відділі підтримки клієнтів та супроводу проєктів.

Попри надзвичайно складну ситуацію в країні, Тетяна Бойко продовжує наукові дослідження, хоча, як і більшість жителів Київщини, вона була змушена покинути з родиною домівку та переїхати на безпечніші території України. Бажаємо їй подальших успіхів в науковій та професійній діяльності!

Інф. ННІЕЕ

Дата події