На базі КПІ ім.Ігоря Сікорського створено Національний номінаційний комітет України з премії Нобелівського фонду сталого розвитку. Про це, а також про те, які завдання він виконуватиме, йшла мова на першому його засіданні, що 23 квітня 2018 р. відбулося в Президії Національної академії наук України. Вів засідання Президент Національної академії наук України академік Борис Патон.

Засновниками Нобелівського фонду сталого розвитку (Nobel Sustainability Trust, Швейцарія) виступили члени родини Нобелів. Нагадаємо, концепція сталого розвитку побудована на необхідності встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі. Тож нащадки сім’ї Альфреда Нобеля виходили з того, що економічне та соціальне здоров'я цивілізації значною мірою залежить від наявності енергії і сталого підходу до сільського та лісового господарств, промислового виробництва, очищення води, але надмірне споживання ресурсів призвело до потепління клімату на планеті, забруднення ґрунту, їжі, води і повітря, що створює загрози для існування людства. Збереження зазначених базових складових життєдіяльності людства вимагає значних інтелектуальних і фінансових зусиль. Таким чином, метою Нобелівського фонду сталого розвитку є підтримка цих зусиль.

Напрями, за якими Фонд прагне зробити власний внесок у забезпечення сталого розвитку людства, такі:
- дослідження процесів глобальної зміни клімату (з акцентом на подолання проблем, пов’язаних із глобальним потеплінням)
- підтримка досягнень у галузі чистих та відновлювальних технологій і відповідних стратегій;
- створення екологічно чистого середовища як гарантії життєзабезпечення для всіх.

Ключовим елементом заохочення дослідників або й цілих наукових закладів, які працюють за цими напрямами і запропонували важливі проекти, зробили відкриття й винаходи, що можуть забезпечити поліпшення якості життя на планеті стане щорічне присудження щорічної премії Нобелівського фонду сталого розвитку.

Крім того, чотирьом учасникам конкурсу, що зайняли друге місце, Фонд щороку вручатиме грамоти та інші відзнаки. А ще він виплачуватиме по дві стипендії – також щорічно.

Планується, що вперше присудження премії Нобелівського фонду сталого розвитку відбудеться в 2019 році.

Лауреати премії нагороджуватимуться на офіційних церемоніях під час симпозіумів Фонду у великих містах по всьому світу.

Кандидатів на премію відбиратимуть Національні номінаційні комітети. Нині через свій Секретаріат у Швейцарії Фонд завершує відбір університетів, на базі яких працюватимуть Національні номінаційні комітети, сформовані на базі провідних університетів більш як 40 країн. Вони розглядатимуть проекти, відкриття та винаходи й висуватимуть національних кандидатів на премію.

В Україні представником Фонду визначено Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», що зафіксовано в Угоді, підписаній в листопаді 2017 року.

За погодженням з Нобелівським фондом сталого розвитку до складу Національного номінаційного комітету України увійшли 11 відомих вчених, чиї наукові інтереси належать до сфер, суголосних з місією Фонду, і які користуються незаперечним авторитетом і довірою в академічному середовищі. Очолив його Президент Національної академії наук України академік Борис Патон. Він і представив учасникам засідання членів Комітету. Ними стали: ректор КПІ ім. Ігоря Сікорського академік Михайло Згуровський, завідувач кафедри КПІ ім. Ігоря Сікорського академік Артем Халатов, завідувач кафедри КПІ ім. Ігоря Сікорського академік Ігор Кривцун, директор Інститут фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України академік Олег Кришталь, директор Інститут фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевського НАН України академік В’ячеслав Кошечко, завідувач відділу Інституту теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова член-кореспондент НАН України Геннадій Зінов’єв, декан факультету біомедичної інженерії КПІ ім. Ігоря Сікорського професор Віталій Максименко, заступник голови Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки Вадим Стогній (секретар Комітету), завідувач кафедри КПІ ім. Ігоря Сікорського член-кореспондент НАН України Сергій Сидоренко (секретар Комітету), перший віце-президент НАН України академік Антон Наумовець.

Комітет здійснюватиме такі функції:
- оголошуватиме щорічний конкурс на премію Нобелівського фонду сталого розвитку;
- відбиратиме та оцінюватиме подані на конкурс проекти, відкриття і винаходи у галузі сталого розвитку;
- номінуватиме один-два проекти, винаходи або відкриття, які вважатиме такими, що спроможні принести найбільшу користь людству;
- готуватиме матеріали для подання на розгляд Нобелівським фондом сталого розвитку;
- залучатиме незалежних експертів для професійної оцінки номінаційних представлень на здобуття премії Нобелівського фонду.

Остаточне рішення щодо присудження премії Нобелівського фонду сталого розвитку ухвалюватиме Міжнародний комітет при Оксфордському університеті.

На першому засіданні Національного номінаційного комітету України з премії Нобелівського фонду сталого розвитку було затверджено Положення про його роботу, розглянуто питання про особливості його діяльності в 2018 році та інші. Документи, що унормовують діяльність Комітету, а також оголошення та поточна інформація розміщуватимуться на сайті http://nobelsd.kpi.ua.

Отож, відповідно до процедури організації конкурсу на національному рівні, визначеної Положенням про Номінаційний комітет України, висунення проектів, винаходів або відкриттів здійснюватимуть Вчені ради наукових установ, вищих навчальних закладів, промислових підприємств, громадські організації, громадські об’єднання. Роботи на конкурс подаються англійською мовою. Положенням обмежено кількість авторів робіт, які висуваються на здобуття премії, – їх може бути не більше трьох. При цьому на роботи, що висунуто для участі в конкурсі, Номінаційний комітет України відгуків не даватиме: вони оприлюднюватимуться для відкритого рецензування на сайті Комітету. Рішення Комітету ухвалюється простою більшістю голосів присутніх членів Комітету під час відкритого голосування. Апеляції номінантів щодо рішень Комітету про висунення проекту, винаходу, відкриття для участі в конкурсі Комітет розглядає у день відповідного засідання. Оголошення конкурсу здійснюється в першому кварталі поточного року; висунення робіт – в другому кварталі; розгляд робіт – у третьому-четвертому кварталах; визначення робіт-переможців на національному рівні – наприкінці четвертого кварталу. Після цього роботи, які здобули перемогу на національному рівні, спрямовуються до Оксфордського університету як координаційного центру для визначення лауреатів.

Що ж до особливостей діяльності Національного номінаційного комітету України в цьому році, то вони такі. З огляду на те, що Комітету приступив до праці не в січні, а наприкінці квітня, конкурс на 2018 рік буде оголошено в травні. До кінця вересня надіслані на нього роботи будуть прийняті до розгляду. Затим упродовж жовтня-листопада буде здійснено відбір кращих з них і, як це й передбачено Положенням, у грудні буде проведено підсумкове засідання Національного номінаційного комітету, після чого його пропозиції буде надіслано до Оксфорду для прийняття остаточного рішення.

Наступне робоче засідання Номінаційного комітету планується провести 16 травня.

Дата події