Приємною новиною для кафедри електромеханіки ФЕА стало повідомлення про те, що старший викладач кафедри Вікторія Котлярова другий рік поспіль визнана лауреатом престижного конкурсу КПІ ім. Ігоря Сікорського в номінації "Молодий викладач-дослідник" (2019, 2020 рр.).

Ще студенткою Вікторія опублікувала свої перші наукові статті та отримала перші патенти завдяки вибору й активній участі в наукових дослідженнях за новітнім напрямом фундаментальних досліджень кафедри зі структурної і генетичної електромеханіки.

Зазначу, що виходячи з вимог дослідницького університету, кафедра електромеханіки першою на факультеті розробила та запровадила цикл інноваційних дисциплін, які поєднують навчальний процес із започаткованими на кафедрі новітніми напрямами досліджень. За безпосередньою участю В.В. Котлярової здійснювалась розробка та впровадження в освітній процес методології структурно-системних досліджень і технології генетичного передбачення та інноваційного синтезу нових різновидів електричних машин і електромеханічних пристроїв. Це дозволило ефективно поєднати навчальну, наукову, інноваційну та гуманітарну складові освітнього процесу.
Певна річ, основні положення та результати досліджень пройшли ґрунтовну апробацію на науково-технічних конференціях, семінарах і конкурсах міжнародного, всеукраїнського та загальноуні-верситетського рівнів, де В.Котлярова неодноразово виступала з науковими доповідями, про високий рівень яких свідчать отримані нагороди, серед яких: диплом лауреата заохочувальної премії конкурсу на кращу наукову роботу на тему "Зробимо Україну енергоощадною", який проводився ІСО при Президентському фонді Леоніда Кучми "Україна" (2010 р.), грамота Президії НАН України за серію наукових праць (2011 р.), Сертифікат призера конкурсу інноваційних проєктів у рамках II Міжнародного молодіжного форуму "Інноваційні проєкти розвитку регіонів", що відбувся в СНУ ім. В. Даля (2013 р.), диплом першого ступеня Всеукраїнського конкурсу молодих вчених та енергетиків "Молодь – енергетиці України – 2018" в номінації "Енергозбереження та енергоменеджмент" серед науковців та ін.

На сьогодні В.Котлярова є однією з найбільш активних членів наукової групи кафедри "Генетичне передбачення і інноваційний синтез складних електромеханічних систем". Вона є відповідальним виконавцем ініціативних НДР, співавтором підручника, 5 навчальних посібників (у т.ч. двох англомовних), 6 навчально-методичних видань, більш ніж 70 наукових публікацій.

Слід зауважити, що Вікторія Котлярова є однією з кращих серед молодих викладачів факультету за напрямом інноваційної і винахідницької роботи. Вона є співавтором авторського свідоцтва та 15 патентів на винаходи і корисні моделі. За її безпосередньою участю створено та запатентовано перші в світі технічні об'єкти, розроблені на основі новітньої технології генетичного передбачення і синтезу. Результати власних досліджень науковець регулярно представляє на міжнародних спеціалізованих виставках і публікує у вітчизняних фахових і зарубіжних журналах, які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних. За вагомий внесок у винахідницьку діяльність вона неодноразово відзначалась дипломами і грамотами МОН України та університету, в т.ч. нагороджена грамотою Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України за сприяння розвитку винахідництва і раціоналізації в Україні.

Значну увагу молода дослідниця приділяє роботі зі студентською молоддю. Вона щорічно виконує обов'язки куратора академічних груп, ініціює й організовує екскурсії студентів до Державного політехнічного музею та на передові підприємства електроенергетичної галузі. Протягом останніх 10 років вона є членом оргкомітету щорічного конкурсу кращих студентських наукових робіт "Електромеханіка майбутнього". За її безпосередньою участю за останні 5 років на кафедрі підготовлено двох призерів міжнародних та 7 переможців всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт за спеціальністю "Електричні машини та апарати". Вона неодноразово брала участь у роботі конкурсної комісії МОН при проведенні Всеукраїнських творчих конкурсів, за результатами якої відзначена Подяками МОН України (2010, 2019 рр.) та Почесною грамотою (2020 р.).

Водночас В.Котлярова входить до складу редакційної колегії наукових видань ФЕА, де забезпечує випуск матеріалів щорічної Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики" та однойменного електронного журналу наукових праць факультету. Вона брала активну участь і є членом редколегії унікального науково-довідкового видання "Літопис кафедри електромеханіки КПІ імені Ігоря Сікорського у подіях, фактах, іменах і фотодокументах (1920 – 2020)", яке видано до 100-річчя першої в Україні кафедри електромеханічного профілю.

На даний час Вікторія Котлярова завершує роботу над своєю кандидатською дисертацією. Її науковий напрям пов'язаний зі створенням нового покоління електромеханічних дезінтеграторів (ЕМД) багатофункціональної дії з використанням новітньої методології генетичного передбачення і спрямованого синтезу. ЕМД належать до високоефективного технологічного обладнання, яке затребувано в матеріалознавстві, нанопорошкових технологіях, харчовій, хімічній, електронній і фармацевтичній промисловості, виробництві високоякісних фаянсових виробів, в технологіях приготування високоякісних композитних матеріалів, пігментів для фарб та наповнювачів для пластмас, біотехнологіях, виробництві водовугільних і синтетичних паливних сумішей, матеріалів для будіндустрії та ін.

Завдяки високому професіоналізму, високим морально-етичним якостям і комунікабельності, Вікторія Володимирівна користується заслуженою повагою та авторитетом серед колег і студентів.
Побажаємо молодій дослідниці міцного здоров'я, натхнення та нових творчих здобутків і подальших перемог!

В.Ф.Шинкаренко, д.т.н., проф., в.о. завідувача кафедри електромеханіки