Микита НайдаНавряд чи знайдеться в університеті ще один четвертокурсник з таким "послужним списком" наукових досліджень та публікацій. Тож цілком закономірно, що студент кафедри акустики та акустоелектроніки факультету електроніки Микита Найда у першому семестрі 2019/2020 н. р. став лауреатом стипендії Президента України.

Микита навчається за спеціальністю "Акустичні мультимедійні технології та системи", має відмінні оцінки та глибокі знання з усіх навчальних дисциплін, бере активну участь у науковій роботі. Він є виконавцем науково-дослідних робіт НДІ електроніки та мікросистемної техніки КПІ ім. Ігоря Сікорського і кафедри акустики та акустоелектроніки: держбюджетної науково-дослідної роботи "Розробка неінвазивної пасивної акустичної системи нового покоління для вимірювання критичних фізіологічних параметрів головного мозку та внутрішнього вуха людини" та госпдоговірної роботи "Широкосмугові випромінюючі та приймаючі електроакустичні тракти ультразвукових приладів", замовником якої є ДП "Київський науково-дослідний інститут гідроприладів" і Державний концерн "Укроборонпром". У роботі креативний, відповідальний, самостійний в прийнятті рішень, дисциплінований, чесний.

На основі результатів виконаних науково-дослідних робіт Микита Найда має низку публікацій, серед яких три англомовні в матеріалах Міжнародних науково-практичних конференцій, які додатково опубліковано у Міжнародній електронній бібліотеці IEEE Xplore Digital Library та включено до наукометричної бази Scopus, дві статті опубліковано в наукових фахових виданнях України "Електроніка та зв'язок" й "Мікросистеми, електроніка та акустика".

Студент також бере участь у спільній науково-дослідній роботі кафедри акустики та акустоелектроніки й Державної установи "Інститут отоларингології імені проф. О.С.Коломійченка НАМН України", що стосується осикулярних протезів у хворих з хірургічною патологією середнього вуха. Зокрема, він займається визначенням і розробкою протоколів вимірювання акустичних характеристик слухових кісточок, осикулярних протезів з біологічних тканин та штучних осикулярних протезів. На основі отриманих результатів М.Найда має два патенти України, власником яких є КПІ ім. Ігоря Сікорського: "Спосіб діагностики слуху людини" та "Слуховий апарат".

А ще Микита Найда – активний учасник студентського гуртка науково-технічного спрямування "Medical Acoustics", що діє на кафедрі акустики та акустоелектроніки КПІ ім. Ігоря Сікорського. За активну наукову та громадську діяльність у червні 2019 р. його нагородили дипломом Міжнародної академії рейтингових технологій і соціології "Золота Фортуна".

Хай і надалі стелиться перед молодим дослідником плідна наукова нива!

Інф. кафедри акустики та акустоелектроніки