Цього навчального року на кафедрі електропостачання Інституту енергозбереження та енергоменеджменту (ІЕЕ) дев'ять із сімнадцяти магістрантів наукового спрямування – громадяни інших країн, які навчаються на англомовних програмах підготовки за спеціальністю 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”.

Після запровадження карантину постало непросте завдання забезпечити неперервність освітнього процесу іноземних громадян англійською мовою, зокрема і шістьох магістрантів, які мали завершити підготовку дисертацій. Слід зауважити, що випусковій кафедрі на чолі з д.т.н., професором В.А. Поповим довелося докласти чимало зусиль, щоб іноземні студенти вчасно пройшли всі необхідні процедури й були допущені  до захисту магістерських дисертацій. Засідання екзаменаційних комісій ІЕЕ відбулися за розкладом, але дистанційно – у форматі інтернет-конференцій.

На засіданні під головуванням д.т.н., с.н.с., завідувача відділу Інституту електродинаміки НАН України О.М.Юрченка свої роботи захистили студенти спеціалізації "Системи забезпечення споживачів електричною енергією". Це громадяни Лівії: Алмаброк Рашед Башір Елхаді (тема магістерської дисертації  "Комбінований метод відновлення даних про споживання електричної енергії", науковий керівник – професор кафедри електропостачання, д.т.н. А.В. Волошко) та Фарадж Бадер Джума Мусбах (тема магістерської дисертації "Аналітичне забезпечення розгортання АСКОЕ в електроенергетичній системі Лівії", науковий керівник – доцент кафедри електропостачання, к.т.н. О.В. Коцар).

На засіданні екзаменаційної комісії під головуванням д.т.н., професора, члена-кореспондента НАН України, завідувача відділу Інституту технічної теплофізики НАН України Б.І. Баска свої роботи успішно захистили студенти спеціалізації "Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології": громадянин Сенегалу Ібрагім Данго (тема магістерської дисертації  "Динаміка попиту на електроенергію у сільських та віддалених регіонах (на прикладі Республіки Сенегал)", науковий керівник –  доцент кафедри електропостачання, к.ф.-м.н. Г.Г. Стрелкова); громадянин Алжиру Тафтішт Бадіс (тема магістерської дисертації "Особливості оцінювання якості електропостачання в системах з джерелами розосередженої генерації", науковий керівник – доцент кафедри електропостачання, к.т.н. Д.Г. Дерев'янко); громадянин Грузії Річард Шарадзе (тема магістерської дисертації "Вибір сценарію розвитку генеруючих потужностей в електроенергетичній системі України", науковий керівник – професор кафедри електропостачання, д.т.н. В.Ф. Находов); громадянин Алжиру Шуакріа Абдельджаліль (тема магістерської дисертації  "Системи керування попитом для локальних систем енергопостачання",  науковий керівник – професор кафедри електропостачання, д.т.н. С.П. Денисюк).

За захистами як гості спостерігали і "вболівали за своїх"  магістранти першого року навчання.

Голови обох екзаменаційних комісій відзначили високий рівень підготовки іноземних магістрантів ІЕЕ, що, безумовно, є позитивною оцінкою роботи професорсько-викладацького складу випускової кафедри.

За результатами виконання навчальної програми та захисту магістерських дисертацій двом іноземним студентам – Ібрагіму Данго та Річарду Шарадзе – рекомендовано видати дипломи з відзнакою.

Звичайно, дистанційний формат роботи не може замінити живого спілкування викладачів зі студентами. Але нові виклики потребують швидкої адаптації всіх учасників навчального процесу, і останні місяці дистанційної роботи, як засвідчила практика, довели спроможність нашого університету гідно рухатися у напрямку цифрового майбутнього.

Ю.В. Чернецька,к.т.н., ст. викл. кафедри електропостачання ІЕЕ, заст. директора ІЕЕ з міжнародного співробітництва (на громадських засадах)