Старший викладач кафедри приладів і систем орієнтації і навігації ПБФ Сергій Олексійович Цибульник – переможець університетського конкурсу "Молодий викладач-дослідник 2016". Київську політехніку він вважає своєю другою домівкою. І небезпідставно.

У 2012 р. закінчив КПІ за спеціальністю "Прилади точної механіки" та отримав диплом з відзнакою. Того ж року вступає до аспірантури університету та працює за сумісництвом на кафедрі приладів і систем орієнтації і навігації. Дисертацію на тему "Вдосконалення засобів функціональної діагностики та захисту резервуарів на основі імітаційного моделювання" під керівництвом д.т.н., проф. Н.І.Бурау захистив 31 травня 2016 р.

Нині С.О.Цибульник провадить наукову та педагогічну діяльність. Він читає курси: "Системи CAE/CAD", "Теоретична та прикладна механіка-3. Прикладна механіка", "Математичні моделі фізичних процесів", "Інформаційні комп'ютерні системи". Усі дисципліни, що їх викладає Сергій Олексійович, постійно вдосконалюються із використанням сучасних інформаційних та комп'ютерних технологій.

Ще будучи студентом, С.О.Цибульник працював за сумісництвом техніком, а пізніше молодшим науковим співробітником на кафедрі приладів і систем орієнтації і навігації. "Наука – це великий пазл, – каже викладач, – і кожен науковець збирає лише незначну його частину". Своїм професійним становленням він завдячує науковим керівникам – д.т.н., професору Н.І.Бурау та к.т.н., с.н.с. Ю.Г.Жуковському, які виховали з допитливого студента сучасного науковця.

З 2010 р. С.О.Цибульник працює в рамках держбюджетних тем з Національним антарктичним науковим центром (НАНЦ) МОН України відповідно до Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011–2020 рр. Про свою роботу розповідає охоче: "З кожним роком все гостріше постають питання надійності будівельних та інженерних конструкцій, які прямо чи опосередковано впливають на людей і навколишнє середовище. Особливо актуальними ці питання є в умовах Антарктики, де суворий клімат та віддалене місцезнаходження створюють додаткові проблеми в разі виникнення надзвичайних ситуацій. Тож питання контролю технічного стану споруд української антарктичної станції "Академік Вернадський" перебувають на  вістрі уваги при комплексній діагностиці об'єктів. Оскільки під час антарктичної зими дістатися до української станції досить складно, необхідно забезпечити зимівникам максимально комфортні й безпечні умови. Основним паливом, яке забезпечує енергією всю станцію, є дизельне. Воно зберігається в сталевому вертикальному зварному резервуарі, витік з якого може призвести до екологічної катастрофи та людських жертв. У рамках Державної програми проведено імітаційне моделювання, у ході якого для резервуара визначено критичні умови експлуатації та запропоновано превентивні заходи. Також розроблено автоматизовану систему раннього попередження витоку палива, яка не лише сигналізує про наявність витоку, а й завчасно прогнозує ймовірність його появи. Велику підтримку у проведених наукових дослідженнях надав зав. відділу науково-технічної інформації НАНЦ МОН України О.В. Кузько".

Старший викладач С.О.Цибульник є автором більш ніж 40 наукових та навчально-методичних праць, з них 7 статей у фахових виданнях (два входять до наукометричної бази Scopus), має 3 патенти України на корисну модель та 9 свідоцтв про авторське право. Бере активну участь у роботі науково-технічних конференцій та семінарів і залучає до цього студентів.

Молодий науковець планує не зупинятися на досягнутому й розвивати науку в Україні, заохочувати студентів до вирішення цікавих та актуальних завдань і наукових досліджень у цілому.

Інф. ПБФ