Студенти кафедри менеджменту – призери конкурсу наукових робіт

Кафедра менеджменту КПІ ім. Ігоря Сікорського є активним учасником інноваційної екосистеми, яка забезпечує підготовку майбутніх підприємців та менеджерів. Сьогодні результативність підприємницької діяльності залежить від інноваційної активності, спроможності проводити дослідження та швидко впроваджувати їх результати в діяльність підприємств.  Саме тому так важливо прищепити майбутнім керівникам хист до проведення теоретичних та прикладних досліджень. 

Христина  БушилоЗа підтримки декана факультету менеджменту та маркетингу професора Олега Гавриша та під керівництвом професорки Вікторії Дергачової колектив кафедри менеджменту розвиває власну управлінську наукову школу. На кафедрі працює чотири доктори та 26 кандидатів економічних наук, більшість з яких – три доктори та 18 кандидатів – є випускниками кафедри. Знання та досвід досвідчені науковці передають майбутнім фахівцям. Студентів залучають до проведення наукових досліджень кафедри через роботу наукових гуртків, проведення семінарів та конференцій у межах підготовки дипломних робіт. Кращі наукові роботи номінуються на участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, де майже завжди займають призові місця. Не винятком став і  цей рік.  Попри запровадження карантину, конкурсна комісія в дистанційному режимі визначила переможців II туру Всеукраїнських конкурсів.

І місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" отримала робота студентки п'ятого курсу групи УЗ-91мп Христини Бушило, виконана під керівництвом к.е.н., старшої викладачки Ганни Жалдак. У роботі представлено проєкт модернізації підприємства ТОВ "Тестрайт" з метою активізації зовнішньоекономічної діяльності.

Владислав СалабайІ місце - Диплом I ступеня - у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності "Менеджмент організацій" отримала робота студента п'ятого курсу групи УВ-91мп Владислава Салабая, виконана під керівництвом к.е.н., доцентки Олени Савицької. У роботі досліджено практичні та теоретичні засади вдосконалення організаційно-економічного механізму забезпечення ефективної діяльності підприємства ПрАТ "Київстар" у контексті формування та реалізації проєкту "СМАРТ-гроші В2В".

ІІ місце на тому самому конкурсі присуджено роботі студентки четвертого курсу групи УВ-61 Катерини Мельник, що була виконана під керівництвом к.е.н., асистентки Юлії Воржакової. У роботі розроблено заходи щодо диджиталізації бізнес-процесів підприємства ПрАТ "Кондитерська фабрика АВК".

Віталій ПрудкийНаукова робота студента п'ятого курсу групи УІ-91мп Віталія Прудкого, виконана під керівництвом д.е.н., професорки Марини Кравченко, отримала ІІ місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності "Менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності". У роботі представлено рекомендації щодо розроблення бізнес-моделі впровадження інноваційної продукції на ПрАТ "Елміз".

Кафедра створює сприятливе середовище для розвитку креативності та творчих здібностей студентів, забезпечуючи єдність навчального, наукового та виховного процесів. Це підвищує рівень підготовки здобувачів вищої освіти та сприяє забезпеченню їх конкурентоспроможності на ринку праці.

І.І. Нагорна, доц. кафедри менеджменту,
К.О. Бояринова, доц. кафедри менеджменту