24 вересня виповнилося 70 років відомому науковцю, управлінцю та організатору В.Г.Герасимчуку, професору кафедри міжнародної економіки.

Він випускник Київського політехнічного інституту 1973 р. Працював майстром, інженером, старшим інженером Київського виробничого об'єднання "Більшовик". З 1981р. – знову в КПІ. Працював асистентом, старшим викладачем, доцентом. Обіймав посади заступника декана по роботі з іноземними студентами (1991–1992 рр.) і заступника декана факультету менеджменту та маркетингу (1992–1993рр.). У 1986 р. захистив кандидатську дисертацію, у 1996 р. – докторську. У 1998 р. йому присвоєно вчене звання професора.

З 1998 р. по 2009 рр. Василь Гнатович очолював кафедру економіки та організації машинобудівного виробництва, яка у 2002 р. була перейменована в кафедру міжнародної економіки у зв'язку з відкриттям за його ініціативою спеціальності "Міжнародна економіка".

З 2002 р. по 2007 р. В.Г.Герасимчук обіймав посаду декана факультету менеджменту та маркетингу. Основні принципи, які він розвинув на цій посаді, були: математизація; комп'ютеризація; лінгвізація; економізація; інженеризація. Активно займався організацією та проведенням конференцій та семінарів. Він є учасником та організатором більше ніж 300 конференцій, форумів, семінарів, симпозіумів, у т.ч. міжнародного рівня. У 1993 році він ініціював цикл міжнародних науково-практичних конференцій "Управління організацією: діагностика, стратегія, ефективність", які згодом успішно пройшли на базі провідних університетів Києва, Дніпропетровська, Чернігова, Мінська, Москви, Санкт-Петербурга, Вільнюса, Риги, Гельсінкі, Таллінна. Нині цей цикл конференцій проводиться під гаслом "Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність". В.Г. Герасимчук є ініціатором заснування фахового збірника наукових праць "Економічний вісник НТУУ "КПІ" (2004 р.).

Активною діяльністю Василь Гнатович займався й поза межами КПІ. Він, зокрема, був членом експертної ради з економіки ДАК при МОН України (2003–2009 рр.), членом президії Науково-методичної комісії з менеджменту МОН України (2002–2007рр.), головою секції "Менеджмент у виробничій сфері" НМК з менеджменту МОНУ (2002–2007рр.). Він є членом Вищої ради Всеукраїнської спілки вчених-економістів (з 2012 р.). Виступав координатором міжнародної асоціації деканів економічних факультетів провідних технічних університетів (Україна, Білорусь, Латвія, Болгарія, Литва, Македонія, Естонія, Польща, Сербія, Чорногорія, Чехія, Боснія та Герцеговина та ін.). Був керівником українсько-німецьких проєктів ("Transform", "HANIEL Project" та ін.), у процесі виконання яких 50 аспірантів і студентів КПІ, КНЕУ, інших ЗВО України пройшли стажування за кордоном.

В.Г.Герасимчук досліджує проблеми теорії та практики управління підприємством, маркетингу, підприємництва, міжнародної економіки, міжнародного науково- технічного співробітництва, сталого розвитку. До його найвагоміших наукових здобутків можна віднести: методологічні основи удосконалення механізму управління національною економічною політикою, інноваційним розвитком України, її промисловим комплексом; вдосконалення парадигми міжнародного науково-технічного співробітництва; поглиблення маркетингової концепції управління промисловими підприємствами; вдосконалення методології "організаційного розвитку". Він сформулював концептуальні засади діагностики системи управління підприємством; обґрунтував теоретичну базу визначення цілей та вибору стратегічних альтернатив розвитку організації; узагальнив світовий та вітчизняний досвід еволюції структур управління суб'єктів господарювання; запропонував організаційно-економічний механізм управління механізацією виробничих процесів на підприємствах місцевої промисловості України.

В. Г. Герасимчук опублікував понад 600 наукових праць у 24 країнах. Серед основних публікацій: підручник "Економіка та організація виробництва" (2007 р.), 15 навчальних посібників, 22 монографії. Він лауреат премії НТУУ "КПІ" (1997 р.) за навчальний посібник "Маркетинг: теорія і практика" (1994 р.) та монографію "Розвиток підприємства: діагностика, стратегія, ефективність" (1995 р.). Під його керівництвом захищено 10 кандидатів економічних наук. Він є міжнародним експертом з присудження наукових ступенів.

Колеги, друзі, учні, студенти кафедри міжнародної економіки, факультету менеджменту та маркетингу щиро вітають вельмишановного Василя Гнатовича  з ювілеєм. Міцного здоров'я Вам й сімейного благополуччя!

Дата події