Нагороди освітньої виставки за підручники авторів з КПІ

Десята міжнародна виставка "Сучасні заклади освіти" та Дев'ята міжнародна виставка освіти за кордоном "World Edu" пройшли з 14 по 16 березня 2019 р. у Київському Палаці дітей та юнацтва. У перший день відбулося урочисте відкриття виставки, круглі столи, робочі зустрічі, майстер-класи та нагородження переможців конкурсів. 

Під час урочистого відкриття виставки присутніх привітали почесні гості та організатори. З вітальним словом до освітян звернулися президент НАПН України Василь Кремень та інші. Виступаючі відзначили важливу роль освіти у сьогоденні та майбутньому України.

На стенді КПІ ім. Ігоря Сікорського були представлені підручники та навчальні посібники авторів факультету електроніки та їх співавторів – колег з  ДВНЗ "ДонНТУ", НУ "Львівська політехніка", Черкаського НТУ і НУ кораблебудування ім. адмірала Макарова.

Журі конкурсу виставки, з урахуванням експертних висновків Інституту модернізації змісту освіти МОН України щодо якості та змісту підручників і навчальних посібників нового покоління, удостоїло авторів з факультету електроніки КПІ ім. Ігоря Сікорського вищих нагород: Сертифіката якості наукових публікацій та Золотої медалі конкурсу в номінації "Формування інформаційно-цифрової компетентності як інноваційної особливості" за такі експонати: 

 • Advances in Digital Processing of Low-Amplitude Components of Electrocardiosignals: Teaching book / K. Ivanko, N Ivanushkina. – Kyiv, 2017;
 • Електронні методи і засоби біомедичних вимірювань / С.К. Мещанінов, В.М. Співак, А.Т. Орлов. – К.: Кафедра, 2016;
 • Медичні та біоакустичні прилади і системи: Підручник / С.А. Найда, Т.М. Желяскова. – К: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017; 
 • Моделювання пристроїв обробки аналогових сигналів / В.М. Рябенький,  В.М. Співак. – Миколаїв: НУК, 2018;
 • Мікропроцесорна техніка: / В.Я. Жуйков, Т.О. Терещенко, Ю.С. Ямненко. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015; 
 • Схемотехніка: Пристрої цифрової електроніки: підручник. У 2 т. / В.М. Рябенький, В.Я. Жуйков, Ю.С. Ямненко, О.В. Борисов. – Київ: НТУУ "КПІ", 2015. – Т.1. – 400 с. та Т.2.; 
 • Моделювання та аналіз цифрових схем /Є.З. Маланчук, В.В. Макаренко, В.М. Співак, Г.Г. Власюк, А.В. Рудик, – Рівне: НУВГП, 2018. –  454 с.;
 • Основи теорії процесів в інформаційних системах. У 2 кн.: Кн. 1. Аналіз детермінованих процесів (281 с.) та Кн. 2. Аналіз випадкових процесів (331с.) / М.Б. Гумен, В.М. Співак, С.К. Мещанінов, Г.Г. Власюк, Т.Ф. Гумен. – К: Кафедра, 2017;
 • В.В. Макаренко Програмні засоби проектування / Навчальний посібник – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018;
 • Основи наноелектроніки. У 2 кн., Кн.1  Матеріали і наноелектронні технології  / Ю.І. Якименко, Д.М. Заячук, В.М. Співак, А.Т. Орлов [та ін.].  – К: НТУУ "КПІ", 2016;
 • В.В.Пілінський Технічна електродинаміка та поширення радіохвиль. – К.: Кафедра, 2014.

Вітаємо авторів, чиї роботи удостоєні нагород.

Г.Г.Власюк, проф., зав. кафедри ЗТРІ,

В.М.Співак, доцент кафедри