Працевлаштування випускників – показник успішності університету

Життєво важливою проблемою для будь-якого студента, а тим більше випускника, є пошук можливостей застосування власних знань і вмінь на практиці. Знайти роботу для людини, яка ще не має диплома або тільки-но закінчила університет, навіть за умови престижності здобутої освіти інколи буває нелегко. У процесі пошуку роботи безробітна молодь стикається з певними психологічними труднощами. Більша частина роботодавців орієнтована на пошук фахівців з достатнім досвідом професійної діяльності і не дуже переймається проблемами адаптації молодих спеціалістів.

Саме з метою надання допомоги студентам і випускникам у плануванні їх професійної кар'єри, створення умов для ефективної реалізації права студентів і випускників на працю, навчальний відділ КПІ ім. Ігоря Сікорського проводить і координує роботу факультетів та  інститутів з питань сприяння працевлаштуванню  випускників.

Інститути та факультети університету підтримують тісні зв'язки з організаціями та підприємствами різних галузей промисловості. Така співпраця передбачає проведення зустрічей випускників університету з потенційними роботодавцями, що дає можливість забезпечити випускників гідним першим робочим місцем з можливістю реалізації набутих знань і адаптації їх до практичної діяльності.

Представники організацій і підприємств запрошуються для читання лекцій, проведення презентацій, майстер-класів та круглих столів на базі факультетів та випускових кафедр, а також організовуються екскурсії на підприємства з метою більш докладного ознайомлення з компаніями.

Більшість факультетів та інститутів університету успішно організували і провели цікаві та змістовні зустрічі випускників з представниками багатьох підприємств.

18 жовтня 2017 року на кафедрі хімічного, полімерного та силікатного машинобудування ІХФ відбулося відкриття навчальної аудиторії, оформленої за підтримки ТОВ "Костал Україна" – дочірнього підприємства компанії KOSTAL GROUP, світового лідера з виробництва комплектуючих для автомобільної промисловості. На урочисте відкриття прибула делегація від компанії, яку очолив генеральний директор ТОВ "Костал Україна" Радослав Шкуп.

Оснащення лабораторії включає наочні навчальні матеріали, стенди, сучасні дидактичні засоби навчання, зразки продукції й устаткування, яке застосовує підприємство у виробничому процесі і яке також є посібником для студентів, що навчаються за профільною спеціалізацією. Цей захід став логічним розвитком співпраці між компанією та кафедрою ХПСМ, що передбачає екскурсії викладачів і студентів на підприємство, проходження на ньому різних видів практики та стажування, працевлаштування випускників. Про цю співпрацю та сподівання на майбутнє її розширення й поглиблення згадали у своїх виступах представники ТОВ "Костал Україна" Р. Шкуп та В.В. Деркач, а також представники КПІ ім. Ігоря Сікорського Є.М.Панов та В.І.Сівецький.

Представники ТОВ "Костал Україна" також передали кафедрі річні необмежені ліцензії на програмний продукт компанії Dassault Systems: CATIA V5 для використання студентами в навчальному процесі.

Кафедра екології та технології рослинних полімерів ІХФ з метою сприяння працевлаштуванню випускників запросила на зустріч зі студентами 5-го і 6-го курсів  д.х.н., проф. Володимира Івановича Штомполя, який представляв Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України, та директора фірми "Картон-Папір", заступника директора Київського представництва ТОВ "Сервісоптторг" к.т.н, с.н.с. Володимира Миколайовича Кваска.

Цікава і корисна зустріч пройшла на радіотехнічному факультеті. Були присутні представники таких компаній, як  ТОВ "Сімметрон Україна",  ТОВ "Mobile Soft", ТОВ "АгроКонтинент-Україна", ТОВ "СК-Техно". Позитивним результатом такої зустрічі стала взаємна зацікавленість працівників університету, випускників і роботодавців у подальшій співпраці.

Серед підприємств та організацій-замовників випускників РТФ є такі, як КП "СПБ "Арсенал", ДАХК "АРТЕМ", ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова, ДП "НДІ "Оріон", ПАТ "УкрНДІ радіоапаратури", ДП "Державне ККБ "Луч", Інститут кібернетики ім. Глушкова НАН України, ДП "Державний НДІ автоматизованих систем у будівництві", ДП "НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ", ДП "Антонов" та інші. Слід відзначити, що вагомий відсоток випускників знаходять роботу в академічних та прикладних інститутах.

З метою сприяння працевлаштуванню випускників РТФ застосовується спосіб відстеження вакансій на роботу в автоматичному режимі з різних сайтів через RSS стрічки.

Цікаві зустрічі проходили і на факультеті соціології і права. Серед запрошених гостей була присутня приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Н.В.Партоленко, яка виступила з відкритою лекцією на тему "Особливості сучасної професії нотаріуса" і наприкінці відповіла на запитання присутніх та запросила всіх бажаючих відвідати нотаріальний округ.

Другою гостею була Я.П.Максименко, практикуючий юрист, керуючий партнер юридичної компанії "Сталекс і Партнери" (м. Київ). За її участю відбулась відкрита лекція на тему "Особливості сучасної професії корпоративного юриста: in-house та зовнішній радник". Були розглянуті правила складання резюме, етапи професійного розвитку, практичні поради для пошуку місця роботи, використання досвіду інших держав у вирішенні проблеми працевлаштування молодих спеціалістів, перспективні напрями роботи корпоративного юриста та ін. Виступ супроводжувався цікавою презентацією.

Не можна не відзначити також роботу зі сприяння працевлаштуванню, яка проводиться на факультеті менеджменту і маркетингу. Дуже плідною була зустріч студентів 4-го і 6-го курсів з роботодавцями,  організована 7 грудня 2017 р. кафедрою менеджменту. Представники компаній ПрАТ "Вентиляційні системи" та "Binotel" розповідали про вимоги сучасного бізнесу до персоналу, можливості проходження практики та працевлаштування в їх компаніях.

Кафедра промислового маркетингу постійно проводить заходи для допомоги випускникам у пошуку першого робочого місця. Це екскурсії на підприємства, майстер-класи і лекції, на які запрошуються представники таких фірм, як компанія GFK, компанія Юг-Контракт, компанія L'Oreal та інші.

Цікава та корисна зустріч була організована 20 листопада 2017 р. кафедрою АПЕПС ТЕФ разом з EPAM Systems. Під час зустрічі фахівці компанії Дмитро Пономарчук та Яна Слуха розповідали про свій досвід роботи та напрацювання. Відбулися виступи та презентації програм EPAM Systems; також мова йшла про напрям Business Intelligence, який набирає значної популярності у сфері управління та прогнозування. Студенти виявляли зацікавленість та ставили запитання спікерам та учасникам.

У рамках сприяння працевлаштуванню  відбулася зустріч випускників ФЕА з представниками енергетичних компаній. У зустрічі брали участь ТОВ "Альянсенерго",  ТОВ "ІК НЕТ", ПрАТ "ОТІС".  Обговорювалось широке коло питань працевлаштування майбутніх енергетиків.

Відповідно до графіку проведення зустрічей випускників ХТФ з роботодавцями на базі кафедр ТНРВОтаЗХТ і ТЕХВ відбулась зустріч з представниками ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця". Студенти ознайомились з історією становлення цього всесвітньо відомого сучасного виробництва, проблемами і перспективами працевлаштування випускників вищих навчальних закладів. Особливе місце в доповідях роботодавців було присвячене зв'язкам ВНЗ з виробництвом як необхідної умови підготовки сучасного спеціаліста. На завершення зустрічі було проведенно бліц-вікторини, переможці яких отримали призи від ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця".

На кафедрі приладобудування ПБФ на зустріч зі студентами були запрошені перший заступник голови правління ВАТ "Меридіан" ім. С.П.Корольова В.О.Коваль і начальник відділу кадрів О.Д.Чернега. Вони розповіли специфіку роботи підприємства, умови проведення практики, умови працевлаштування на повний і неповний робочий день.

На факультеті біомедичної інженерії на зустрічі зі студентами презентації своїх організацій зробили представники Київської обласної клінічної лікарні, НІССХ ім. М.М. Амосова НАМН України, Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь", Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, Київського казенного експериментального протезно-ортопедичного підприємства.

Виступає к.ф.н. Т. Файчук24 листопада 2017 р. відбулася зустріч бакалаврів Видавничо-поліграфічного інституту з представниками видавничих структур, науково-дослідних інститутів щодо ситуації на ринку праці, вимог роботодавців до майбутніх фахівців. Старший науковий співробітник Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні кандидат філологічних наук Т. Файчук розповіла про сучасні тенденції у видавничій, редакторській галузі, про вимоги до редакторів, про очікування роботодавців. В рамках V Міжнародної наукової конференції "Наукова школа Романа Іванченка" перед студентами 1–4-го курсів виступив із презентацією директор з розвитку бізнесу В. Краснобріжий, який ознайомив учасників із проблемами та перспективами сучасного рекламного ринку, висвітлив останні закордонні та вітчизняні тенденції у сфері PR, навів численні конкретні приклади, з якими стикаються рекламодавці, виклики, на які їм щодня доводиться відповідати. Під час доповідей відчувалось зацікавлення серед майбутніх випускників, які ставили цікаві та ґрунтовні запитання.

Крім зустрічей з роботодавцями, в університеті проводяться екскурсії на підприємства, майстер-класи, ярмарки вакансій та інші заходи, які теж сприяють працевлаштуванню випускників.

Інф. сектора сприяння працевлаштуванню випускників та організації практики студентів навчального відділу КПІ ім. Ігоря Сікорського