Відмітна особливість фізико-математичного факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського полягає в тому, що він як в освітній діяльності, так і в наукових дослідженнях концентрується на пріоритетних напрямах розвитку науки.

Останнім часом профілюючою на ФМФ стає нелінійна тематика. На сьогодні ця проблематика є однією з найбільш актуальних у науковому світі. Провідні університети світу вже давно мають або активно працюють над створенням наукових підрозділів, які долучаються до нелінійної тематики. Не стоїть осторонь і ФМФ. З початку минулого навчального року нову спеціалізацію відкрито на кафедрі математичної фізики. Формування нового наукового напряму кафедри пов'язано саме з нелінійними проблемами математичної фізики та природознавства.

І це абсолютно слушно, оскільки протягом останніх десятиліть виникло розуміння, що припущення про лінійність будь-якої складної (нелінійної) моделі призводить до втрати важливих якісних характеристик досліджуваного явища. У разі нелінійних явищ певна система як ціле не є простою сукупністю його частин, оскільки кожна з цих частин взаємодіє з іншими за своїми нелінійними законами. Це і забезпечує існування та унікальні властивості нелінійних систем.

Розуміння цього факту стало переламним моментом в історії сучасної науки і привело до зміни наших уявлень про внутрішню організацію наукових знань. Зараз теорія нелінійних еволюційних процесів та систем виокремилася в нову галузь математичної фізики – нелінійну математичну фізику, яка бурхливо розвивається.

Нелінійні задачі потребують складного математичного апарату і глибокого розуміння фізики досліджуваного процесу. Тому однією з проблем, яка постала перед кафедрою МФ у рамках реалізації нової концепції кафедри, є міждисциплінарна взаємодія. Насамперед – з кафедрами фізики. Реалізація заявлених завдань кафедри МФ, пов'язаних з новою спеціалізацією, потребує підготовки нових наукових кадрів з числа аспірантів і магістрантів. І це як ніхто інший розуміє один із засновників нового наукового напряму кафедри МФ проф. В.С.Герасимчук. Саме тому за погодженням із завідувачем кафедри загальної фізики та фізики твердого тіла проф. В.Й.Котовським двоє магістрантів-фізиків проходять наукову практику та пишуть магістерські дисертації під керівництвом проф. В.С.Герасимчука.

На престижній 6th International Conference "Nanotechnology and Nanomaterials" (NANO-2018), що проходила наприкінці серпня в Києві, наукова група проф. В.С.Герасимчука представила доповідь з нелінійної фізики, серед авторів якої магістрант-математик А.Грицай і магістрант-фізик О.Конотопчик. А нещодавно проф. В.С.Герасимчук разом зі своїми магістрантами-фізиками О.Конотопчик і І.Лободою вибороли грант і взяли участь у 8th International Conference on Nanomaterials: Applications & Properties (NAP – 2018), яка проходила в Затоці. Суттєво, що за умовами гранту поїздка на конференцію й участь у ній для всієї наукової групи були безкоштовними, тобто фінансувалися міжнародними спонсорами конференції.

Безумовно, участь студентів ФМФ у таких престижних міжнародних заходах не тільки корисна для них, але й є прекрасним стимулом для подальшої наукової роботи. Залишається побажати їм та їх науковому керівникові успіхів на цьому терені.

В.В. Ванін, декан ФМФ

Дата події