Науковці ТЕФ співпрацюють з металургійним гігантом

У Київському політехнічному ще збереглися наукові школи, здатні створювати технології,  конкурентоспроможні на світовому ринку. Зокрема, школа горіння, біля витоків якої стояли професори теплоенергетичного факультету Володимир Олександрович Христич і Геннадій Миколайович Любчик. Уже понад  30 років на теплоенергетичному факультеті під керівництвом доцента Михайла Загретдиновича Абдуліна група вчених з КПІ ім. Ігоря Сікорського і НВО "СНТ" (на базі договору про співпрацю), спільно з Інститутом інженерної теплофізики НАН України, створює та розвиває універсальну струменево-нішеву технологію спалювання газоподібного палива. Пальники на основі цієї технології успішно зарекомендували себе в різних галузях промисловості і сільського господарства при модернізації печей, котлів, сушил, камер згоряння та ін. При цьому морально застаріле вогнетехнічне обладнання після модернізації за всіма показниками, включаючи економічність, екологічну безпеку і надійність роботи, відповідає показникам світового рівня.

На сьогоднішній день підвищення якості продукції та зниження її собівартості є одним із найважливіших завдань, поставлених перед вітчизняною металургією. ПрАТ "Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча" входить до складу групи Метінвест і є одним з лідерів металургійної галузі України з повним металургійним циклом. Аглофабрика "ММК ім. Ілліча" – найбільша в Європі, з продуктивністю 12 млн тонн агломерату на рік. 12 агломераційних машин забезпечують сировиною доменні цехи металургійних гігантів "ММК ім. Ілліча" та Металургійний комбінат "Азовсталь". У 2015 –2017 роках на підприємстві поетапно були модернізовані всі 12 печей аглофабрики на основі струменево-нішевої технології спалювання.

Заміна штатних пристроїв типу ГНП-6 на пальниковий пристрій СНТ-22 дозволила досягти високої рівномірності розподілу температурного поля по ширині печі, повного спалювання природного газу в короткому факелі, зниження виносу продукту з робочої зони агломашини. Загальне зниження витрат природного газу за рахунок модернізації склало більше 30%. Заміна пальників дозволила забезпечити стабільно якісне виробництво агломерату, у два рази знизився вихід низькосортної фракції. Такі показники не залишилися не поміченими керівництвом підприємства і холдингу Метінвест.

Наприкінці березня 2018 року з ініціативи керівництва "ММК ім. Ілліча" відбулася зустріч розробників і організаторів впровадження струменево-нішевої технології на підприємстві з директором заводу Тарасом Григоровичем Шевченком і технічними фахівцями підприємства.

Т.Г.Шевченко та М.З.Абдулін

Попри колосальну зайнятість, керівник підприємства приділив значну увагу проблемним питанням  організації та технічної взаємодії. У ході зустрічі також обговорювалися результати впровадження технології спалювання і перспективи подальшої співпраці підприємства та науковців Київської політехніки. Сторони відзначили, що таке співробітництво є вигідним і підприємству, й університету.

Позитивні результати співпраці свідчать про правильність концепції дослідницького університету, коли об'єднують свої зусилля вузівська і академічна наука, підприємство і впроваджувальна фірма. Безумовно, функціонування такого об'єднання непроста справа і вимагає великих зусиль. Однак для впровадження наукових розробок це, на сьогоднішній день, мабуть, єдиний шлях.

Студенти нашого університету, знайомлячись з матеріалами впровадження технології на виробництві, отримують досвід проведення досліджень і впровадження результатів науково-технічних розробок у промисловості в умовах жорсткої конкуренції. Такі знання є однаково корисними і для випускників – майбутніх співробітників промислових підприємств, і для майбутніх учених та викладачів технічних дисциплін.

М.З.Абдулін, доцент, К.С.Горбань, аспірант