22 листопада в КПІ ім. Ігоря Сікорського відбулося засідання круглого столу «Екологія людини – родини – країни», організованого Громадською організацією «Рада з екологічної безпеки», Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» та Світовим центром даних «Геоінформатика та сталий розвиток».

Організатори круглого столу винесли на розгляд учасників цілу низку питань, як-от: розробка та реалізація програм екологічного спрямування у різних сферах життєдіяльності країни; просування ідей сталого розвитку та їх практична імплементація; запровадження дієвої системи контролю за здійсненням екологічної експертизи проектів та виконанням у повному обсязі запланованих екологічних заходів і робіт; використання геоінформаційних систем та даних супутникових спостережень як основи для аналізу екологічної стану та моніторингу довкілля; сприяння створенню та впровадженню інформаційно-технічних засобів для збирання, обміну та спільного використання даних з метою підтримки обґрунтованого прийняття рішень; активізація співпраці зі світовою спільнотою екологічного спрямування тощо.

Не останнє місце серед них займали й питання впровадження новітніх технологій відповідного напряму та сприяння їхньому ширшому впровадженню в життя. Над розв’язанням проблем збереження довкілля та впровадження у життя «чистих» та ресурсозберігаючих технологій активно працюють і науковці КПІ ім. Ігоря Сікорського, які представили на засіданні результати своєї роботи. Таких в університеті чимало.

«У нас працює шість факультетів та інститутів, в яких діють вісімнадцять наукових шкіл, безпосередньо дотичних до екологічної тематики. Серед найбільших напрямів – ресурсозбереження і захист довкілля, відновлювальна енергетика, сучасні методи водопідготовки та водоочищення, контроль і зниження викидів в атмосферу, екологічний моніторинг засобами дистанційного зондування Землі, екологічне здоров’я», – сказав ректор КПІ ім. Ігоря Сікорського академік НАН України Михайло Згуровський. Він також розповів про наукові школи з цих напрямів, створені на факультетах і в інститутах університету. Докладніше про їхні дослідження та розробки поінформували учасників круглого столу представники підрозділів університету.

Значну увагу учасники круглого столу приділили вирішенню енергетичних проблем держави й реалізації проектів у галузі відновлювальної енергетики. Один з найвідоміших фахівців нашої країни у галузі гідроенергетики Герой України Семен Поташник зауважив, що одним із важливих завдань, над яким мають сьогодні працювати вітчизняні енергетики, є використання енергії малих річок, і запропонував внести це питання до числа пріоритетів діяльності Ради з екологічної безпеки та виступити координатором діяльності різноманітних відомств і організацій енергетичного профілю у цьому напрямі.

Серед інших нагальних питань, що їх обговорювали учасники круглого столу, було нормативно-правове забезпечення екологічної діяльності, здоров’я студентської молоді, перспективи розвитку космічної галузі України і використання її потенціалу для потреб екологічної галузі та інші.

Задля забезпечення постійної ефективної співпраці ректор КПІ ім. ігоря Сікорського Михайло Згуровський, директор Світового центру даних «Геоінформатика та сталий розвиток» Костянтин Єфремов та Голова ГО «Рада з екологічної безпеки» Сергій Орєхов підписали меморандум про співробітництво.