Старший викладач кафедри прикладної гідроаеромеханіки та механотроніки ММІ, докторант НТУУ "КПІ" к.т.н. Сергій Васильович Струтинський став переможцем конкурсу "Молодий викладач-дослідник – 2013". Цим відзначена його педагогічна та наукова робота.

С.В.Струтинський є провідним викладачем кафедри за одним із найбільш важливих напрямів – гідродинамічні машини. За час викладацької роботи (з 2011 р.) він читав лекційні курси та проводив практичні заняття з таких дисциплін: "Аеродинаміка та гідравліка" (на ФАКС); "Гідравліка та гідропривод" (у ВПІ); "Основи машинної графіки", "Лопатеві гідро- і пневмомашини і гідродинамічні передачі" (в ММІ).

Сучасні гідродинамічні машини та гідропередачі (турбіни, насоси, гідромуфти, гідротрансформатори) потребують принципово нових методів розрахунку і проектування. Це здійснено С.В.Струтинським на основі розробки твердотільних моделей проточної частини гідродинамічної машини, розрахунку параметрів руху рідини в просторових криволінійних каналах складної геометрії. Дані методи впроваджені при викладанні дисципліни "Гідродинамічні машини" шляхом застосування ефективних програмних продуктів "Inventor", ANSYS та ін. Нові розробки реалізуються в роботах студентів. Під науковим керівництвом С.В.Струтинського захищено один диплом спеціаліста та чотири – бакалавра. Нині він є керівником магістранта та трьох дипломників-бакалаврів. У дипломних проектах, виконаних під керівництвом Сергія Васильовича, наявні оригінальні технічні рішення, застосовано сучасні методи проектування, виконано експериментальні дослідження на спеціально розробленому обладнанні.

Важливим напрямом діяльності С.В.Струтинського є наукова робота в рамках держбюджетної та госпдоговірної тематики. Вона присвячена створенню прогресивних мехатронних просторових систем для маніпулювання об'єктами машинобудування. Зокрема, розроблено і досліджено системи у вигляді просторових структур; реалізовано спеціальні шарнірні з'єднання на основі гідростатичних та аеростатичних сферичних опор; розроблено оригінальні технології виготовлення опор, що базуються на методах лазерної стереолітографії та застосуванні металполімерних композитів; запропоновано принципово нові схемні рішення систем приводів, приміром безшарнірні системи з підвищеною надійністю; розроблено безшарнірні мехатронні просторові системи приводів із пружно-деформованими ланками.

Результати наукових досліджень С.В.Струтинського опубліковані в 125 наукових працях. Серед них монографія, 2 навчальних посібники з грифом Міносвіти і науки України, 45 статей у фахових виданнях, 6 патентів на винаходи. У його доробку також 12 спільних наукових праць із студентами ММІ. Наукові досягнення С.В.Струтинського відзначено дипломом лауреата Фестивалю інноваційних проектів "SikorskyChallenge" 2012 р.

О.М.Яхно, д.т.н., професор кафедри ПГМ