Киевские политехники – пионеры авиации, космонавтики, ракетостроения [Текст] / М. З. Згуровский. – 2-е изд., перераб. и доп. – К.: НТУУ «КПИ», 2011. – 276 с.: ил. ISBN 978-966-622-412-8

Видання присвячено піонерам авіа- та ракетобудування, видатним представникам інженерної думки двадцятого століття, чиї славні імена золотими літерами вписані в історію Київського політехнічного інституту. Матеріали, подані в книжці, ґрунтуються на циклі статей, опублікованих протягом останніх років у всеукраїнському щотижневику «Дзеркало тижня» та газеті НТУУ «КПІ» «Київський політехнік» і можуть служити цінним джерелом інформації для вчених, викладачів, студентів та аспірантів, а також для всіх, хто цікавиться історією науки й техніки.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Долучення Розмір
zgurovsky-book-aviation-title.pdf (1.99 МБ) 1.99 МБ
zgurovsky-book-aviation.pdf (12.85 МБ) 12.85 МБ