НТК "Енергетика. Екологія. Людина"

Метою Науково-технічної конференції "Енергетика. Екологія. Людина" ї є спілкування молодих дослідників – студентів і аспірантів – з питань перспективних розробок та нових рішень в енергетиці сталого розвитку.

Розділи:

  • Сталий розвиток енергетики.
  • Енергоефективні екобезпечні технології та обладнання.
  • Автоматизація управління електротехнічними комплексами.
  • Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв.
  • Теплотехніка та енергозбереження.
  • Геобудівництво та гірничі технології.
  • Охорона праці, промислової та цивільної безпеки.
  • Інженерна екологія.