МНТК „Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта”

Міжнародна науково-технічна конференція „Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта” призначена для знайомлення з новітніми досягненнями в галузі машинобудування, результатами наукових досліджень, а також вдосконаленими методами розрахунку і проектування елементів машинобудівних конструкцій.

Конференція проходить у вигляді пленарних засідань та стендових доповідей з сучасних проблем механіки деформівного твердого тіла, прогресивної техніки і технології машинобудування, ресурсозберігаючих процесів пластичної обробки матеріалів, а також з актуальних проблем гідроаеромеханіки і мехатроніки.

В ході роботи секцій відбувається проведення презентацій і виставки досягнень наукових колективів.
Обговорюються питання розширення інформаційного простору, інтеграції наукових шкіл технічних університетів та інститутів НАН України, розвитку науки і промисловості.

Основні напрямки

  1. Сучасні проблеми механіки деформівного твердого тіла.
  2. Ресурсозберігаючі процеси пластичної обробки матеріалів.
  3. Прикладна гідроаеромеханіка і мехатроніка.
  4. Прогресивна техніка і технологія машинобудування.
  5. Інженерна освіта - шляхи вдосконалення.

Головний спонсор конференції ТОВ Прогрестех - Україна

Сайт конференції - http://conf.mmi.kpi.ua/