Короткий опис

Рекомендовано Вченою радою факультету біомедичної інженерії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (протокол № 2 від 30 жовтня 2023 року)

Матеріали конференції дозволено до опублікування в Україні та за кордоном
Наказ № НМКП/95/2023від 15.11.2023 про Проведення ІІI Міжнародної науково-практичної конференції "БІОБЕЗПЕКА ТА СУЧАСНІ РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ. Теорія, практика, перспективи" КПІ ім. Ігоря Сікорського

Конференція внесена до Переліку наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки України на 2023 рік

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

  • Фізична терапія, ерготерапія у сучасній системі реабілітації.
  • Глобальні проблеми біобезпеки, біобезпека в медицині, фізичній терапії, ерготерапії, біомедичній інженерії та біотехнологіях.
  • Інноваційні технології фізичної терапії, ерготерапії.
  • Інформаційні технології та програмне забезпечення прийняття рішень у фізичній терапії.
  • Реабілітаційна інженерія, інтернет речей в реабілітації, системи штучного інтелекту в реабілітації.
  • Преформовані чинники у фізичній терапії.