[сайт] Конференція “Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики”

Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених “Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики” проводиться Національним технічним університетом України “Київський політехнічний інститут”, Фізико-технічним інститутом НТУУ “КПІ”, Науковим товариством студентів та аспірантів НТУУ “КПІ”.

Тематика конференції:

  • АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ ФІЗИКИ
  • ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ
  • ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ
  • ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ КРИПТОГРАФІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ
  • ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

Робочі мови конференції: Українська, Російська, Англійська.