ВНПК “Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики”

Запрошуються студенти, аспіранти та молоді науковці закладів вищої освіти та закладів і науково-дослідних установ України, що працюють у різноманітних галузях математики та фізики, а також майбутніх фахівців з інформаційної безпеки та аналізу даних взяти участь в роботі конференції, яка щорічно проводиться на базі Навчально-наукового Фізико-технічного інституту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інс4титут імені Ігоря Сікорського».

Тематика конференції:

  • Актуальні питання сучасної фізики
  • Фізика енергетичних систем
  • Фізико-технічні аспекти кібербезпеки
  • Математичні методи кібернетичної безпеки
  • Теоретичні та прикладні проблеми криптографічного захисту інформації
  • Системи та технології кібернетичної безпеки
  • Математичне моделювання та аналіз даних

Робочі мови конференції: Українська, Англійська.