Міжнародна науково-практична конференція «Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи» запрошує викладачів, науковців, представників підприємницьких структур до обговорення актуальних питань бізнесу та менеджменту. Організатор конференції Факультет менеджменту
та маркетингу КПІ ім. Ігоря Сікорського.

 • Секція 1. Тенденції розвитку бізнесу та менеджменту. Трансформації в бізнесі як передумова новітніхуправлінських концепцій. Прогнози і виклики четвертої промислової революції. Зміна бізнес-моделей організації діяльності підприємств. Діджиталізація бізнес-процесів підприємства.
 • Секція 2. Менеджмент міжнародного бізнесу в умовах
  глобалізації. Проблеми та перспективи розвитку менеджменту
  міжнародного бізнесу. Функціонування вітчизняних підприємств у глобальному економічному середовищі. Сучасні тенденції та форми інтернаціоналізації бізнесу. Вплив євроінтеграції на стратегічний розвиток підприємств
 • Секція 3. Інновації та підприємництво як основа економічного
  зростання країни. Цільові орієнтири та шляхи забезпечення інноваційного
  розвитку підприємств. Форми та механізми розвитку інноваційного підприємництва.
  Проблеми та можливості інвестування інновацій.
 • Секція 4. Управління ланцюгами поставок у стратегії розвитку підприємства. Ланцюги поставок як нове бізнес-середовище. Виробничі операції в ланцюгах поставок. Інтеграція та співробітництво в ланцюгах поставок. Логістика в Інтернет-середовищі.

Організаційні питання:

 • Дистанційний режим з використанням платформи Zoom.
 • Участь у конференції безкоштовна.
 • Робочі мови конференції: українська, англійська.

Контакти:
konfkafmen@kpi.ua