МНПНМК «Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку» (PEMS)

Міжнародна науково-практична та навчально-методична конференція «Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку» (PEMS) проводиться за підтримки Міністерства освіти та науки України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України, проекту UNIDO «Впровадження стандарту систем енергетичного менеджменту в промисловість України (UKR ІЕЕ)», Науково-технічної спілки енергетиків та електротехніків України.

Науково-технічні напрямки роботи конференції:

 1. Законодавчі та нормативно-правові питання енергозбереження та енергоефективності.
 2. Методологічні основи моніторингу та керування ефективністю використання палива та енергії.
 3. Сучасні системи енергетичного менеджменту.
 4. Інтелектуальні енергетичні системи Smart Grid та енергетичний менеджмент.
 5. Розробка та впровадження системи енергетичного менеджменту відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 50001.
 6. Інтегровані системи енергетичного менеджменту.
 7. Енергетичний менеджмент у системі керування підприємством та галузями економіки.
 8. Інноваційні технології підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів.
 9. Планування ресурсів підприємства відповідно до керування енергоефективністю.
 10. Безпека енергетичних і промислових підприємств.
 11. Екологічні питання енергетики і комплексний підхід до використання енергоресурсів.
 12. Прикладні організаційно-технічні та економічні питання (кращі практики) систем енергоменеджменту.

Навчально-методичні напрямки роботи конференції:

 1. Методологія формування змісту навчального процесу у сфері енергоефективних технологій та енергетичного менеджменту.
 2. Розв’язання проблем якості та подальшого розвитку підготовки енергоменеджерів в контексті Болонського процесу.
 3. Проблеми організації навчального процесу.
 4. Проблеми створення нового покоління стандартів вищої школи.
 5. Сучасне навчально-лабораторне устаткування по забезпеченню фундаментально-фахової та практичної підготовки енергоменеджерів.