Ви є тут

Паралельна освіта[до 25.09.2019] Набір на навчання для отримання другої вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка»

Проводиться набір на навчання для отримання другої вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» освітньою програмою „Економічна кібернетика” на 2019-2020 н.р. за формою післядипломної освіти.Навчання на двох факультетах (формах навчання)

1. Так, можна подавати документи одночасно на денну і заочну форму навчання. І можна паралельно навчатися на різних факультетах/інститутах за згодою декана основного факультету (директора інституту), яку він дає на підставі рекомендації випускової кафедри з основної спеціальності.Перша в Україні академія безпровідних технологій MikroTik з’явилась в КПІ

2013.06.30 Перша в Україні академія безпровідних технологій MikroTik з’явилась в КПІ

У червні 2013 року на радіотехнічному факультеті НТУУ «КПІ» спільно з кафедрою інформаційних технологій Центру післядипломної освіти ПАТ «Укртелеком» відкрито академію MikroTik.[сайт] EWENT

http://ewent.kpi.ua

EWENT програму можна розглядати як елемент загальноєвропейського співробітництва та партнерства Європейського Союзу та Південно-Східних університетів Європи. Проект був обраний Erasmus Mundus Дія II, який управляється стипендіальною програмою та фінансується Європейською комісією.МУФ – бізнес-освіта за міжнародними стандартами

МУФ

Сьогодні інноваційна економіка потребує фахівців з широкими взаємодоповнюючими компетенціями, яким притаманні такі якості, як лідерство, креативність, інноваційність, рішучість, готовність брати на себе відповідальність.Про користь паралельної освіти

У сучасному світі, що швидко змінюється, вузькопрофільний спеціаліст змушений поступитися місцем спеціалісту, який є професіоналом багатопрофільного типу.НМК «Інститут післядипломної освіти» [інтерв'ю з директором к.т.н. І.Г.Малюковою]

Колектив КПІ. На курсах підвищення кваліфікації керівників підрозділів університету

У сучасному світі знання змінюються швидше, ніж змінюються покоління. Неможливо отримати освіту один раз і назавжди. Старі професії відживають, народжуються нові перспективні спеціальності.Післядипломна освіта в КПІ: стан та перспективи

Післядипломна освіта в КПІ: стан та перспективи

Післядипломна освіта розглядається в сучасному суспільстві як одна із пріоритетних складових неперервної освіти, яка надає кожній особистості можливість здійснювати постійне творче оновлення, розвиток та вдосконалення освіти протягом усього життя.Міжуніверситетське співробітництво: Подвійний диплом КПІ – ТУ Дрезден

Плідно розвивається міжуніверситетська співпраця між Технічним університетом м. Дрезден (ТУД) та НТУУ “КПІ”.

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій