Навчання на двох факультетах (формах навчання)

Моя донька планує вступати до Вашого вишу одночано і на денну і на заочну форму навчання ( заповітна мрія). Чи практикується одночасне навчання на різних факультетах ( очна і заочна форма) з першого курсу? Порадьте, як доцільніше і краще поступати на заочну форму навчання на інший факультет з 1 чи 3 курсу? І як реагує керівництво вишу на відвідування студентом занять на денному відділенні на період складання екзаменаційної сесії на заочному відділенні? Чи не є це проблемою?

1. Так, можна подавати документи одночасно на денну і заочну форму навчання. І можна паралельно навчатися на різних факультетах/інститутах за згодою декана основного факультету (директора інституту), яку він дає на підставі рекомендації випускової кафедри з основної спеціальності.

[сайт] EWENT

EWENT програму можна розглядати як елемент загальноєвропейського співробітництва та партнерства Європейського Союзу та Південно-Східних університетів Європи. Проект був обраний Erasmus Mundus Дія II, який управляється стипендіальною програмою та фінансується Європейською комісією.

МУФ – бізнес-освіта за міжнародними стандартами

Сьогодні інноваційна економіка потребує фахівців з широкими взаємодоповнюючими компетенціями, яким притаманні такі якості, як лідерство, креативність, інноваційність, рішучість, готовність брати на себе відповідальність.

Про користь паралельної освіти

У сучасному світі, що швидко змінюється, вузькопрофільний спеціаліст змушений поступитися місцем спеціалісту, який є професіоналом багатопрофільного типу.

Післядипломна освіта в КПІ: стан та перспективи

Післядипломна освіта розглядається в сучасному суспільстві як одна із пріоритетних складових неперервної освіти, яка надає кожній особистості можливість здійснювати постійне творче оновлення, розвиток та вдосконалення освіти протягом усього життя.

Підписка на Паралельна освіта