Плідно розвивається міжуніверситетська співпраця між Технічним університетом м. Дрезден (ТУД) та НТУУ “КПІ”. Запорукою цього є активність конкретних підрозділів як одного, так і другого університету та підтримка її керівництвом університетів.

Базовими підрозділами для реалізації нового рівня співробітництва – започаткування програми “Подвійний диплом” – стали: з боку ТУД – факультет електроніки та інформаційних технологій (проф. К.Ю.Вольтер) та факультет інформатики (проф. О. Шиль та проф. К. Фетцер) і, відповідно, з боку НТУУ “КПІ” – факультет електроніки (проф. Б.А.Циганок) та інститут телекомунікаційних систем (відповідальна – проф. Л.С.Глоба).

19 лютого поточного року ректором ТУД проф. Х. Кокенге та першим проректором НТУУ “КПІ” проф. Ю.І.Якименком підписано меморандум щодо подвійного диплома, який визначає принципову згоду обох університетів реалізувати програму навчання, яка завершилась би видачею випускникам програми подвійного диплома. Цьому підписанню передував візит у січні місяці в ТУД проф. Л.С.Глоби зі студенткою Тетяною Кот, що закріпило контакти інституту телекомунікаційних систем НТУУ “КПІ” з факультетом інформатики ТУД і підготувало базу для співпраці в проекті цих підрозділів.

Чергова зустріч проф. К.Ю.Вольтера та проф. Б.А.Циганка під час проведення 30-го Міжнародного семінару з електронних технологій 9-12 травня в Румунії дозволила узгодити деталі – робочу мапу реалізації програми на 2007/2008 навчальний рік.

У загальних рисах вона виглядає так:

– розробка та затвердження плану – червень 2007 р.;

– візит до НТУУ “КПІ” проф. К.Ю.Вольтера для представлення вимог та тестів для вступників – жовтень 2007 р.;

– тестування студентів НТУУ “КПІ” за програмою ТУ Дрезден – квітень-травень 2008 р.;

– початок навчання студентів НТУУ “КПІ” в ТУ Дрезден – жовтень 2008 р.;

– опрацювання питання навчання студентів ТУ Дрезден в НТУУ “КПІ” – протягом 2007/2008 навчального року.

Тож студенти факультету електроніки та інституту телекомунікаційних систем після отримання диплома бакалавра можуть протягом 5-го курсу додатково до виконання стандартного навчального плану вивчити німецьку мову на рівні, необхідному для навчання в ТУД, і підготуватись до складання тестів, запропонованих ТУД.

Успішне складання тестів, до яких можна підготуватись протягом 5-го курсу з використанням підручників, наданих ТУД, дозволить розпочати навчання в ТУД з жовтня 2008 року. Протягом 11-го семестру в ТУД студенти вивчатимуть 3-4 спеціальні предмети та знайомитимуться з лабораторно-дослідницьким обладнанням, необхідним для виконання магістерської роботи.

Протягом 12-го семестру в ТУД виконується і готується до захисту магістерська робота, яка, як правило, є реальною дослідницькою роботою в рамках конкретних науково-дослідницьких проектів.

Шляхи для майбутніх студентів цього проекту вже проторені. У проф. К.Ю.Вольтера нині в аспірантурі успішно працює випускниця кафедри електронних приладів та пристроїв Наталія Бещасна, яка два роки тому виконала магістерську роботу в ТУД і успішно її захистила в НТУУ “КПІ”, а з осені цього року до проф. К.Ю.Вольтера вирушає нинішня випускниця магістратури цієї ж кафедри А. Александрова, яка отримала стипендію ТУД.

Щойно повернулась з ТУД і співробітниця візово-протокольного відділу університету В.Л.Варавва, яка взяла участь у щорічному семінарі представників міжнародних відділів університетів-партнерів Центральної і Східної Європи.

Усі зазначені події засвідчують високу активність і ефективність міжуніверситетського співробітництва конкретних підрозділів двох університетів Німеччини та України.

May 31, 2007 || Автор: Інф. “КП”