У НТУУ «КПІ» пройшла Міжнародна науково-технічна конференція «SAIT-2011»

23–28 травня 2011 року в Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут” пройшла Міжнародна науково-технічна конференція “Системний аналіз та інформаційні технології” «SAIT-2011». Її організаторами виступили Мiнiстерство освiти i науки, молоді та спорту  України, Нацiональна академiя наук України, Науково-навчальний комплекс  «Інститут прикладного системного аналізу» НТУУ «КПІ» (IПСА), Кафедра ЮНЕСКО «Вища технiчна освiта, прикладний системний аналiз та iнформатика» при НТУУ «КПI» та IПСА, Дніпропетровський національний університет ім. О.Гончара, науковi товариства студентiв та аспiрантiв НТУУ «КПI» та IПСА, Студентська рада НТУУ "КПІ", Студентська рада ІПСА. Конференцію було проведено за підтримки Національної академії наук України, компаній «NetCracker Technology», «EPAM Systems», «ІНЛАЙН ГРУП ЗАХІД», «SAS Institute», Групи компаній «В.М.».

Мiжнародна науково-технiчна конференція з системного аналізу та iнформацiйних технологій «SAIT» є одним з найавторитетніших форумiв фахiвцiв iз системного аналiзу складних систем рiзної природи, iнтелектуальних систем прийняття рiшень, GRID-технологiй та прогресивних iнформацiйних технологій.

конференція «SAIT»З 1999 по 2005 рік конференція «SAIT» проводилася на базi ІПСА, Мiнiстерства освiти і науки, молоді та спорту України i Нацiональної академiї наук України переважно для студентiв, аспiрантiв i молодих вчених. З 2005 року було ухвалено рiшення щодо змiни її статусу та запрошення до участi широкого кола науковців.

У програму конференцiї «SAIT-2011» було включено понад 480 доповiдей дослідників з різних країн – Азербайджану, Республіки Білорусь, Грузії, Іорданії, Ірану, Молдови, Росії, України, Естонії, Японії. Вони охоплювали широке коло питань, пов’язаних з розробкою і дослiдженнями теорiї та практики системного аналiзу, прийняття рiшень, стратегiчного планування, проектування, виробництва та експлуатацiї складних взаємозалежних систем рiзного призначення, що функцiонують в умовах невизначеностей, множини конфлiктуючих цiлей i ризикiв. Тези доповідей видані у збірці матеріалів конференції (http://sait.kpi.ua/books/sait2011.ebook.pdf/view).

За матеріалами Оргкомітету конференції

23–28 травня 2011 року в Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут”( НТУУ «КПІ») відбудеться Міжнародна науково-технічна конференція “Системний аналіз та інформаційні технології” SAIT 2011. Відкриття конференції відбудеться 24 травня о 10:00 в Залі Вченої Ради НТУУ “КПІ” (пр. Перемоги 37, корп. 1). До участі в пленарних засіданнях запрошуються всі бажаючі.

Мiжнародна науково-технiчна конференція з Системного аналізу та iнформацiйних технологій SAIT є одним з найавторитетніших форумiв фахiвцiв iз системного аналiзу складних систем рiзної природи, iнтелектуальних систем прийняття рiшень, GRID технологiй та прогресивних iнформацiйних технологiй

Метою проведення конференцiї є об’єднання фахiвцiв рiзних наукових напрямкiв для обговорення нових проблем системного аналiзу та iнформацiйних технологiй i обмiну досвiдом використання отриманих результатiв для вирiшення актуальних практичних проблем.

З 1999 по 2005 рік конференція SAIT проводилась на базi Навчально-наукового комплексу «Iнститут прикладного системного аналiзу» Нацiонального технiчного унiверситету України «КПI» Мiнiстерства освiти і науки, молоді та спорту України i Нацiональної академiї наук України (ІПСА) переважно для студентiв, аспiрантiв i молодих вчених. З 2005 року було ухвалено рiшення про змiну статусу конференцiї та запрошення до участi в обговореннi актуальних мiждисциплiнарних проблем широкого кола науковцiв, що спецiалiзуються в розглянутiй галузi.

В 2010 році до напрямків роботи конференції включено обговорення питань партнерства науки і бізнесу в освіті та дослідницькій діяльності в рамках секції “Академічні програми: партнерство науки та бізнесу”, в роботі яких приймають участь представники компаній SAS Institute, NetCracker Technology, SAP AG, EPAM Systems та інших.

У Програму конференцiї SAIT 2011 включено більше 480 доповiдей. В конференції беруть участь представники Азербайджану, республіки Білорусь, Грузії, Іорданії, Ірану, Молдови, Россії, України, Естонії, Японії.

 Представлені доповіді охоплюють широке коло питань, пов’язаних з розробкою i дослiдженням теорiї та практики системного аналiзу, прийняття рiшень, стратегiчного планування, проектування, виробництва та експлуатацiї складних взаємозалежних систем рiзного призначення, що функцiонують в умовах невизначеностей, множини конфлiктуючих цiлей i ризикiв.

Тематика конференції:

  • Системний аналiз складних систем рiзної природи
  • Iнтелектуальнi системи прийняття рiшень
  • GRID і системи високопродуктивних обчислень  в науці і освіті
  • Прогресивнi iнформацiйнi технологiї
  • Академічні програми: партнерство науки та бізнесу

Органiзаторами Мiжнародної науково-технiчної конференцiї SAIT 2011 виступають Мiнiстерство освiти i науки, молоді та спорту  України, Нацiональна академiя наук України, IПСА, Кафедра ЮНЕСКО «Вища технiчна освiта, прикладний системний аналiз та iнформатика» при НТУУ «КПI» та IПСА, Дніпропетровський національний університет ім. О.Гончара, Науковi товариства студентiв та аспiрантiв НТУУ «КПI» та IПСА, Студентська рада НТУУ "КПІ", Студентська рада ІПСА.

Конференція SAIT 2011 проводиться за підтримки Національної академії наук України, компаній NetCracker Technology, EPAM Systems, ІНЛАЙН ГРУП ЗАХІД, SAS Institute, Групи компаній “В.М.”.

Веб-сайт конференції: www.sait.kpi.ua .

За додатковою інформацією звертатися:

1. 03056, Україна, м. Київ, пр. Перемоги, 37, корпус 35, к. 206, ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ»,

Організаційний комітет SAIT 2011

Контактна особа:Опаріна Олена Леонідівна

Tel: (+38) 044 204 81 46,

  e-mail : sait@sait.org.ua

Прес-секретар НТУУ “КПІ”

Янковий Володимир Васильович

Тел.: (+38) 044 204-85-95

e-mail: gazeta@kpi.ua

Офіційний сайт конференції "Системний аналіз та інформаційні технології" - http://sait.kpi.ua