В останні дні травня в НТУУ "КПІ" пройшла ХV Міжнародна науково-технічна конференція "Системний аналіз та інформаційні технології" ("System Analysis and Information Technologies") – SAIT 2013. У роботі конференції взяли участь представники 15 країн світу:  Азербайджану, Білорусі, Великої Британії, Німеччини, Грузії, Китаю, Молдови, Польщі, Росії, США, України, Швеції, Еквадору, Естонії та Японії. Для участі в конференції зареєструвалися 525 дослідників, які розглянули 327 доповідей.

Організаторами конференції SAIT 2013 виступили Міністерство освіти і науки України, НАН України, НТУУ “КПІ”, Інститут прикладного системного аналізу (ІПСА), Кафедра ЮНЕСКО "Вища технічна освіта, прикладний системний аналіз та інформатика" при НТУУ "КПІ" та ІПСА, Дніпропетровський національний університет ім. О.Г. Гончара, Наукові товариства студентів та аспірантів НТУУ "КПІ" та ІПСА, Студентські ради НТУУ "КПІ" та ІПСА.

Конференція розпочалася з пленарного засідання, яке відкрили ректор НТУУ "КПІ", директор Навчально-наукового комплексу "Інститут прикладного системного аналiзу" академік НАН України Михайло Згуровський, заступник директора з наукової роботи ННК "ІПСА" професор Наталія Панкратова та директор Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова академік НАН України Іван Сергієнко.

"Мiжнародна науково-технiчна конференція з системного аналізу та iнформацiйних технологій SAIT за роки свого проведення стала одним із найавторитетніших форумiв, який збирає для обговорення актуальних проблем системного аналiзу та iнформацiйних технологiй представників різних галузей науки: математиків, фізиків, економістів, екологів, програмістів,  фахівцiв з інформаційних технологій та інших, оскільки метою системних досліджень є отримання нових результатів і їх використання для вирiшення практичних проблем через поєднання різноманітних наукових дисциплін, –  наголосив у своєму вітальному слові Михайло Згуровський. – Акцент при цьому робиться на використанні потужних обчислювальних систем, придатних для розв'язання задач надвисокої складності".

З 1999 по 2005 рік конференція SAIT проводилася на базi ННК “ІПСА” НТУУ "КПІ" Мiнiстерства освiти і науки України i НАН України переважно для студентiв, аспiрантiв i молодих учених. З 2005 року було ухвалено рiшення про змiну статусу конференцiї та запрошення до участi в обговореннi актуальних мiждисциплiнарних проблем широкого кола науковцiв, що спецiалiзуються в розглянутiй галузi.

Учасники конференції працювали у чотирьох секціях: "Системний аналіз складних систем різної природи", "Інтелектуальні системи прийняття рішень", "Високопродуктивні обчислення та розробка мікросистем", "Прогресивні інформаційні технології".

"Конференція виконує важливе завдання – вона розробляє нові концепції, підходи, прийоми і, в кінцевому підсумку, дозволяє вирішувати ті важливі завдання, які ставить саме життя", – зауважила на церемонії відкриття Наталія Панкратова.

П'ятнадцята конференція SAIT 2013 проводилася за підтримки компаній "EPAM Systems", "Яндекс", "Эталон" та інших.

Дмитро Стефанович, Лілія Скиба

Дата події