Виступ Н.Панкратової на конференції Наприкінці червня відбулася Сьома міжнародна науково-технічна конференція “Системний аналіз та інформаційні технології”, зорганізована Міносвіти і науки України, НАН України та ННК “ІПСА”. Вона є авторитетним форумом фахівців із системного аналізу складних систем різної природи, інтелектуальних систем прийняття рішень, прогресивних інформаційних технологій. Трансформувавшись із молодіжної, цього разу конференція зібрала науковців з 10 країн світу, зокрема, Великобританії, Азербайджану, Білорусі, Ірану, Канади, Казахстану та інших. Вітчизняні вчені з'їхалися з 21 міста – Вінниці, Горлівки, Івано-Франківська, Запоріжжя, Львова, Миколаєва, Сум, Харкова та інших. Дуже високий представницький склад зібрання. Серед учасників – 28 докторів наук, 44 кандидати наук, 23 професори, 53 аспіранти, загалом понад 110 учасників. Для публікації відібрали 240 доповідей, підготовлених понад 300 авторами. Працювали три секції: “Системний аналіз складних систем різної природи”, “Інтелектуальні системи прийняття рішень”, “Прогресивні інформаційні технології”.

Учасників конференції привітав ректор НТУУ “КПІ” академік НАНУ М.З.Згуровський. На першому пленарному засіданні були заслухані доповіді: “Оптимальне керування станами багатокомпонентних розподілених систем” академіка НАНУ І.В.Сергієнка та чл.-кор. НАНУ В.С.Дейнеки (Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАНУ), “Місце і роль системного аналізу в сучасній науці та практичній діяльності людини” академіка НАНУ М.З.Згуровського та д.т.н. проф. Н.Д.Панкратової, “Сучасний стан досліджень з ідентифікації динамічних систем” д.т.н. проф. В.Ф.Губарєва (Інститут космічних досліджень НАНУ і НКАУ).

На завершення конференції її учасники зазначили, що спектр питань, які розглядалися, та плідні дискусії набули більш якісного змісту, були цікавими. У результаті спілкування означено нові горизонти в застосуванні системної методології до вивчення різноманітних завдань, започатковано нові контакти.

Н.Вдовенко