В рамках дії Меморандуму між КПІ і СОФТІКО та Договору з ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ САПР» КПІ ім. Ігоря Сікорського став ліцензійним користувачем програмного забезпечення SolidWorks EDU Edition 2020-2021.

Це дає можливість студентам та викладачам використовувати в навчальному процесі університету ліцензійного програмного забезпечення SolidWorks.

Для можливості використання програмних продуктів SolidWorks в навчальному процесі КПІ, а також в учбових комп’ютерних класах корпусу №13 на базі КБ ІС розгорнуто сервер мережевих ліцензій SolidWorks.

Для використання програмних продуктів SolidWorks поза межами навчального закладу від виробника були отримані відповідні серійні номери програмного забезпечення.

Для отримання інформації щодо встановлення програмних продуктів SolidWorks та серійних номерів необхідно звернутись до відповідальних осіб в інститутах/факультетах.

Для отримання інформації щодо встановлення програмних продуктів SolidWorks та серійних номерів необхідно звернутись до відповідальних осіб в інститутах/факультетах.