Максименко Віталій Борисович

Віталій Борисович Максименко - доктор медичних наук, професор. Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України, доктор медичних наук, професор, закінчив з відзнакою Київський медичний інститут ім. акад. О.О.Богомольця у 1975 р.

Візит до Познаньської політехніки

На запрошення ректора Томаша Лодиговського Познаньську політехніку з 28 травня по 1 червня відвідав декан факультету біомедичної інженерії КПІ ім. Ігоря Сікорського доктор медичних наук, професор Віталій Максименко.

На засіданні Вченої ради: 05.12.2016

Основним питанням порядку денного було затвердження правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського на 2017 рік. Доповідав перший проректор Ю.І. Якименко.

Щоб серце служило довше

Благородній справі покращення якості та продовження тривалості життя присвятила свої наукові дослідження студентка 4-го курсу ФБМІ Марія Гльоза.

Ювілейна XXX Міжнародна науково-технічна конференція “Електроніка та нанотехнології”

Ювілейна XXX Міжнародна науково-технічна конференція “Електроніка та нанотехнології” відбулася 13-15 квітня 2010 р. в НТУУ “КПІ”. Її організатором спільно з іншими кафедрами ФЕЛ виступила кафедра фізичної та біомедичної електроніки. До оргкомітету конференції увійшли такі відомі вчені, як академік НАН України професор Ю.І.Якименко, професори В.Я.Жуйков, С.О.Воронов, В.І.Тимофєєв, В.С.Дідковський, В.Б.Максименко, О.П.Мінцер та інші.

Підписка на Максименко В.Б.