На засіданні Вченої ради: 05.12.2016

5 грудня 2016 року відбулося чергове засідання Вченої ради університету.

Розпочалося воно привітанням ювілярів: заступника начальника департаменту економіки і фінансів з планово-фінансової діяльності О.І.Болієвої, завідувача кафедри репрографії д.т.н., проф. О.М.Величко та завідувача кафедри спортивного вдосконалення к.пед.н., доц. Ю.В. Новицького.

Далі відбулося вручення нагрудного знака та диплома "Заслуженого професора НТУУ "КПІ" д.т.н., проф. В.І. Іваненку, який закінчив навчання в КПІ в 1951 році і почав працювати в університеті з 1956 р.

Після цього члени Вченої ради перейшли до розгляду конкурсних справ – обрання на посаду завідувача відділу аспірантури та докторантури, завідувача кафедри та професора кафедри. Також було розглянуто питання про підтримку подання на здобуття Державної премії України в галузі освіти 2017 р. авторського колективу навчально-методичного комплекту "Теоретична електротехніка та метрологія", до складу якого входить співробітник КПІ ім. Ігоря Сікорського Євген Тимофійович Володарський.  Окрім того, були розглянуті питання про присвоєння вчених звань.

Основним питанням порядку денного було затвердження правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського на 2017 рік. Доповідав перший проректор Ю.І. Якименко. Він повідомив про обсяги держзамовлення: максимальний обсяг державного замовлення навчального закладу за кожною спеціальністю не може перевищувати 110% максимального (загального) обсягу державного замовлення 2016 року. Також він розповів, що вступники можуть подати до дев'яти заяв на місця державного та регіонального замовлення в закритих та відкритих конкурсних пропозиціях не більше ніж з чотирьох спеціальностей/спеціалізацій/груп спеціалізацій.

Крім того, було оголошено, що вищі навчальні заклади створюють консультаційні центри при приймальних комісіях для надання допомоги вступникам при поданні заяв в електронній формі. Юрій Іванович також поінформував про результати вхідного ректорського контролю якості залишкових шкільних знань студентів І курсу.

Насамкінець було розглянуто поточні справи. Декан ФБМІ В.Б. Максименко презентував концепцію міжуніверситетської співпраці та створення Міжуніверситетського науково-навчального центру біомедичної інженерії МНЦ БМІ, метою якого буде створення спільних наукових шкіл, вдосконалення навчання та науково-дослідних робіт студентів і аспірантів з використанням потенціалу інженерних і точних наук для вирішення фундаментальних наукових проблем біології і медицини, та потенціалу медико-біологічних наук для розробки нової техніки і медико-інженерних  інноваційних технологій.