Сайти ІЕЕ

Вісник НТУУ "КПІ". Гірництво

Вісник НТУУ "КПІ" Гірництво публікує нові результати теоретичних і практичних досліджень в області гірництва, спрямованих на реалізацію промисловими підприємствами різних галузей гірничого виробництва і сприяння підвищенню технологічної та екологічної безпеки, рівня охорони праці, ресурсозберіган