Сайти ІЕЕ

Вісник НТУУ "КПІ". Гірництво

Вісник НТУУ "КПІ" Гірництво публікує нові результати теоретичних і практичних досліджень в області гірництва, спрямованих на реалізацію промисловими підприємствами різних галузей гірничого виробництва і сприяння підвищенню технологічної та екологічної безпеки, рівня охорони праці, ресурсозберіган

Міжфакультетський журнал "Енергетика: економіка, технології, екологія"

Журнал «Енергетика: економіка, технології, екологія» - наукове фахове видання України у сфері технічних наук. Публікуються оригінальні статті наукового напрямку енергетика та енергоефективність.