У КПІ ім. Ігоря Сікорського розпочав активну діяльність кваліфікаційний центр, уповноважений Національним агентством кваліфікацій на оцінювання відповідності осіб вимогам професійного стандарту "Енергетичний аудитор будівель".

🖹

Наприкінці 2023 року в Україні було прийнято новий професійний стандарт "Енергетичний аудитор будівель 7 рівень НРК", який визначає необхідні професійні компетенції, знання і навички фахівців цієї галузі.

А вже в квітні цього року Національне агентство кваліфікацій акредитувало кваліфікаційний центр "Центр підготовки енергоменеджерів" (ЦПЕМ) Навчально-наукового інституту енергозбереження та енергоменеджменту (сертифікат №167).  КПІ ім. Ігоря Сікорського став першим освітнім закладом України, який у своїй структурі відкрив такий підрозділ.

Цей кваліфікаційний центр уповноважений на оцінювання і визнання результатів навчання осіб (зокрема, здобутих шляхом неформальної чи інформальної освіти), присвоєння та/або підтвердження професійної кваліфікації за професійним стандартом "Енергетичний аудитор будівель 7 рівень НРК".

Уже 7 травня комісія з оцінювачів кваліфікаційного центру успішно провела кваліфікаційний іспит перших 16 кандидатів, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергоефективності, енергоаудиту будівель та обстеження технічних установок. Тепер інформація про сертифікованих експертів вноситиметься до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Термін дії такого сертифіката – 5 років. До іспиту були допущені кандидати, які відповідають вимогам професійного стандарту до освіти та досвіду роботи, тобто мають освіту у відповідних галузях знань (14–Електрична інженерія, 19–Архітектура і будівництво) та практичний досвід діяльності у сфері енергетики, енергоефективності, будівництва, комунального господарства не менше 1 року. Зважаючи на те, що кандидати мали значний попередній практичний досвід діяльності у визначеній сфері та високий рівень теоретичної підготовки, всі вони успішно пройшли процедуру оцінювання.

Варто відзначити, що комісія оцінювачів отримала від кандидатів позитивні відгуки як про роботу її членів, так і про збалансованість комплекту контрольно-оцінювальних матеріалів, що використовувався для проведення іспиту – і за кількістю та змістом теоретичних та практичних завдань, і за їхньою складністю.

Кваліфікаційний іспит проведено відповідно до постанови КМУ №40 від 16.01.2024 "Про затвердження Порядку проведення сертифікації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності, енергетичного аудиту будівель та обстеження технічних установок".

Відомості про всіх кандидатів, які пройшли сертифікацію на право провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності, енергетичного аудиту будівель та обстеження технічних установок, до 20 травня 2024 року було подано Національному агентству кваліфікацій з метою внесення всіх сертифікованих осіб у Реєстру виданих сертифікатів.

Враховуючи наявну на ринку праці зацікавленість у проходженні професійної сертифікації, наш кваліфікаційний центр оголосив набір кандидатів на черговий кваліфікаційний іспит, який відбудеться 17.06.2024 (враховуючи безпекову складову проведення цього заходу, передбачено  можливість проведення іспиту в онлайн або офлайн форматах).

kpi images

Порядок присвоєння (підтвердження) професійних кваліфікацій кваліфікаційним центром ЦПЕМ за професійним стандартом "Енергетичний аудитор будівель" можна знайти за посиланням: https://tcem.kpi.ua/кваліфікаційний-центр.

Довідково: за потреби в КПІ ім. Ігоря Сікорського на базі  Інституту післядипломної освіти можна пройти курси підвищення кваліфікації за програмами підготовки "Енергетичний аудитор будівель", "Енергетичний аудитор процесів", "Впровадження та функціонування системи енергетичного менеджменту в організації відповідно до положень стандарту ДСТУ ISO 50001:2020". За результатами навчання та успішного складання іспиту слухачі отримують сертифікат про підвищення кваліфікації державного зразка.

А.В.Чернявський, директор ЦПЕМ,
М.М. Шовкалюк,
відповідальна за напрям підготовки "Енергетичний аудитор будівель"

Дата події