Кафедра інженерної екології (ІЕ), ІЕЕ

Кафедра інженерної екології (ІЕ), інститут енергозбереження та енергоменеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 22, вул. Борщагівська 115, к.214, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 99 17,
Електронна пошта: ecology_iee(at)kpi.ua
Сайт:
Соціальні мережі: FB

Кафедра інженерної екології (ІЕ) була створена в 1946 р., як кафедра гірничої справи. Вона була першою на організованому в той час гірничому факультеті з метою підготовки фахівців для гірничої промисловості України.

Кафедра готує універсальних спеціалістів широкого профілю здатних проводити наукові дослідження, розробляти проектну документацію, здійснювати екологічні заходи по зменшенню забруднення навколишнього середовища на підприємствах різних галузей та в сфері обслуговування населення, одночасно підкоряти наукові, інноваційні та комерційні вершини.

Навчання на кафедрі ведеться за допомогою сучасних європейських та світових технологій в контексті Болонського процесу з міжнародним визнанням дипломів. Іногородні студенти кафедри забезпечуються гуртожитком.

В 2000р. кафедру геотехнології та інженерної екології перейменовано на кафедру інженерної екології. Завідувачем кафедри був призначений доц.А.І.Крючков. Змінюється профіль підготовкі фахівців, починається перехід на нову спеціальність - "Екологія та охорона навколишнього середовища". Попри значні складноші, повязані в першу чергу з переробкою навчально-методичного забезпечення та формуванням нової тематики дипломних робіт, вдалось зберігти найцінніше - висококваліфіковані кадри, що здатні вирішувати поточні завдання і працювати на перспективу. В грудні 2011р. завідувачем кафедри одноголосно обирається проф.К.К.Ткачук.

Кафедра здійснює підготовку фахівців за напрямом 040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" за ОКР: БАКАЛАВР (на базі повної середньої освіти, термін 3 роки 10 місяців для денної або 4 роки 5 місяців для заочної форми навчання) з присвоєнням кваліфікації організатор природокористування

  • СПЕЦІАЛІСТ (на базі бакалаврата, термін 1 рік 6 місяців для денної та заочної форм навчання) з присвоєнням кваліфікації еколог
  • Підготовка за ОКР СПЕЦІАЛІСТ передбачає наступні спеціалізації: Екологія гірництва, Екологія енергетики, Моніторинг та видобуток підземних вод
  • МАГІСТР (на базі бакалаврата, термін 1 рік 10 місяців для денної форми навчання) з присвоєнням кваліфікації еколог, викладач університетів та вищих навчальних закладів

Випускники-спеціалісти працюють: в Міністерстві охорони навколишнього середовища та його підрозділах, в екологічних інспекціях, в екологічних лабораторіях, санепідемстанціях, науково-дослідних інститутах, в місцевих адміністраціях, на митниці, на підприємствах різних галузей економіки, на гірничо- видобувних підприємствах, в енергетичних компаніях, в газових і нафтопереробних комплексах, на металургійних підприємствах, в сільському господарстві тощо.