Кафедра охорони працi, промислової та цивільної безпеки (ОППЦБ), ІЕЕ

Кафедра охорони працi, промислової та цивільної безпеки (ОППЦБ), інститут енергозбереження та енергоменеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 22, вул. Борщагівська 115, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 82 30,
Сайт:

Основні напрямки діяльності кафедри охорони праці, промислової та цивільної безпеки

Навчально-методична робота
Викладання навчальних дисциплін:

 • Безпека життєдіяльності та охорона праці;
 • Охорона праці та цивільний захист;

Консультації з охорони праці для підготовки розділу в дипломних проектах (роботах):

 • бакалаврів − «Охорона праці»;
 • спеціалістів і магістрів − «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях».
 • Підготовка наукових кадрів (кандидатів та докторів наук).
 • Забезпечення підготовки та видання науково-педагогічними працівниками кафедри навчально-методичної літератури (підручників, посібників, методичних вказівок, конспектів лекцій, нормативних документів тощо).

 • Науково-дослідницька робота
 • Підготовка пропозиції щодо формування науково-технічної тематики кафедри.
  Участь в конкурсах державних науково-технічних програм з охорони праці.
  Виконання науково-дослідних робіт (НДР) з охорони праці спільно з Інститутом електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України і Національним науково-дослідним інститутом промислової безпеки та охорони праці.
  Постійне вивчення ринкових потреб промисловості України в науково-дослідних роботах з охорони праці.

 • Госпрозрахункова робота
 • Виконання госпрозрахункових НДР по забезпеченню нормативних умов праці та захисту від шкідливих і небезпечних факторів на виробництві та в надзвичайних ситуаціях.
  Виконання робіт з сертифікації систем безпеки праці згідно з прийнятим в Україні ДСТУ OHSAS 18001:2007.

  Підготовка пропозиції для промислових підприємств щодо виконання НДР по забезпеченню належних умов праці, життєдіяльності та захисту працюючих від шкідливих і небезпечних виробничих факторів.