Представники Агентства США з міжнародного розвитку USAID в НТУУ «КПІ»

16 лютого 2012 р. НТУУ "КПІ" відвідали директор офісу економічного зростання Агентства США з міжнародного розвитку (USAID)  Майкл Мартін та керівник проектів USAID з торгівлі та інвестицій Євгенія Малікова  (на фото).  

Агентство США з міжнародного розвитку є провідною установою уряду Сполучених Штатів Америки з виконання програм міжнародної економічної та гуманітарної допомоги. Через USAID американський уряд уже понад 50 років надає економічну та гуманітарну допомогу країнам світу. В Україні допомога Агенства надається у таких сферах як: економічний розвиток, демократія та управління, охорона здоров'я і соціальний сектор. Починаючи з 1992 р., Агентство США з міжнародного розвитку надало Україні технічну та гуманітарну допомогу на суму 1,7 мільярда доларів.

Метою візиту представників Агентства було ознайомлення з КПІ, обговорення завдань і цілей поточної та майбутньої програм технічної допомоги США у сфері економічного зростання, що здійснює Місія USAID в Україні.

Серед питань, які піднімали гості під час зустрічі з очільниками університету, було питання реформування вищої школи в Україні та підготовки нового закону про вищу освіту.

Розповідаючи про те, як просувається вирішення цієї проблеми в Україні, ректор НТУУ "КПІ"  Михайло Згуровський наголосив, що оскільки вища освіта формує людський капітал держави і відповідає за суспільний розвиток, який цим людським капіталом забезпечується, саме від її рівня та рівня професійної компетенції  людей залежить, на які перетворення країна здатна. Тому новий закон про вищу освіту, що спрямований на реформування галузі, має відповідати й потребі суспільних перетворень в Україні. Михайло Згуровський зупинився також на основних напрямах проекту закону, які з точки зору працівників українських вишів – членів  робочої групи, що працює над його удосконаленням, потребують уточнень. Це, зокрема, питання узгодження національної ступеневої системи вищої освіти в Україні з європейською, забезпечення реальної університетської автономії, створення дійової системи підтримки університетської науки та інноваційної діяльності, вирішення соціальних проблем студентства та деякі інші.

Представники Агентства США з міжнародного розвитку в НТУУЗнайомлячи гостей з діяльністю НТУУ "КПІ", Михайло Згуровський підкреслив, що  університет поставив перед собою мету стати острівцем прориву в освіті та науці. Задля цього триває робота над реалізацією такої моделі навчання, в якій студенти отримують більш глибоку фундаментальну підготовку, де впроваджуються  прогресивні технології наукоємного інноваційного навчання і зміцнюється інтеграція з ринком праці. Для цього, звісно, слід також поліпшувати фінансове, матеріально-технічне забезпечення навчального процесу. НТУУ "КПІ" вже тепер є одним із лідерів в практичній реалізації інноваційної моделі розвитку, де зведено воєдино три компоненти – освіту, науку та інновації. 

Особливе враження на представників USAID справила презентація технопарку "Київська політехніка", створеного для  реалізації інвестиційних та інноваційних проектів науковців і студентів НТУУ "КПІ", впровадження наукомістких розробок і високих технологій та організації промислового випуску конкурентоспроможної продукції.

Підсумком зустрічі стала домовленість визначити напрями, за якими USAID могло б співпрацювати з НТУУ "КПІ" та реалізовувати спільні проекти.

Євген Поліщук, нач. відділу зовнішньоекономічної діяльності ДМС